Małopolscy policjanci pożegnali swojego kapelana (ZDJĘCIA)

W piątek 23 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. księdza dr Pawła Mieleckiego. Kapelan małopolskich policjantów został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kętach. 

Dzień wcześniej w kaplicy parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Krakowie odprawione zostały msze święte w intencji śp. ks. dr. Pawła Mieleckiego.  Z uwagi na obowiązujące restrykcje sanitarne pierwsza z nich odbyła się o godzinie 15:00  i była skierowana dla parafian i księży z dziekanatu, a kolejna o godzinie 17:00, pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego  była przeznaczona  dla rodziny i przyjaciół. Msze w intencji  Zmarłego  odprawione zostały także w piątek o godz. 10:00 i o 13:00 w kościele pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach.

Natomiast o  godzinie 15:00, w kęckiej świątyni odbyła się Msza Święta pogrzebowa. Następnie odprowadzono trumnę z Ciałem Zmarłego i złożono w grobowcu kapłańskim na miejscowym cmentarzu komunalnym.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ksiądz Biskup Jan Zając.

Wspomnienie zmarłego przez Komendanta Wojewódzkiego insp. Romana Kustera

Kapelana pożegnała delegacja małopolskich policjantów na czele z Komendantem Wojewódzkim insp. Romanem Kusterem. Policjanci z Kompanii Honorowej KWP w Krakowie pełnili wartę  przy trumnie z Ciałem Zmarłego i asystowali przy odprowadzeniu na cmentarz.

Podczas uroczystości pogrzebowej, komendant Kuster wspominał Zmarłego w następujących słowach skierowanych do uczestników pogrzebu:  „Już od samego początku służby w charakterze kapelana Policji,  ks. dr Paweł Mielecki dużą wagę przykładał do indywidualnych spotkań z policjantami i pracownikami małopolskiej Policji, zarówno podczas wizyt składanych w poszczególnych jednostkach w garnizonie, jak i w trakcie pełnionych dyżurów duszpasterskich Pełniąc posługę duszpasterską ksiądz kapelan uczestniczył w ważnych wydarzeniach małopolskiego garnizonu Policji, dokładając starań, by wzmacniać  tożsamość zawodową i etos policjanta. Dbał o zachowanie pamięci o Poległych Policjantach, współorganizując uroczystości i ceremonie upamiętniające historyczne wydarzenia i postaci. Otaczał także troską pamięć o policjantach garnizonu poległych w służbie oraz o zmarłym inspektorze Marku Woźniczce, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w latach 2007-2015.  Uczestnicząc w uroczystościach ślubowania zachęcał nowo przyjmowanych policjantów do utrzymywania wysokich standardów moralnych, zapewniając o swojej dostępności w sytuacjach trudnych, ale również wyjątkowych, związanych z celebrowaniem świąt i ważnych życiowo okoliczności.   W 2019 roku, w ramach obchodów 100. lecia powstania Policji Państwowej współorganizował pielgrzymkę policjantów i pracowników Policji do Watykanu i spotkanie z Ojcem Świętym.”

Śp. ks. Paweł  Mielecki  był kapelanem małopolskiej Policji od 29 października 2018 roku.

Zmarł 17 kwietnia 2021 roku. 

źródło: Małopolska Policja