Tarnów. Darmowa rehabilitacja w wodzie dla osób niepełnosprawnych

Fundacja RuszSię zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa do zapisywania się na bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Uczestnikami spotkań mogą być osoby dorosłe i dzieci. 

“Dzięki zastosowaniu metod Halliwick i PNF widzimy znaczącą poprawę w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych zarówno w zakresie ruchomości, zmniejszenia napięcia mięśniowego, jak również oswojenia z wodą. Jest to też często pierwszy krok do pracy z osobami niepełnosprawnymi w basenie” – mówi Mateusz Śliwa, prezes fundacji RuszSię.

Zapisy na zajęcia trwają do 16 maja. Potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć, dodatkowo należy wypełnić formularz, który jest na stronie ruszsie.org.pl. Spotkania rehabilitacyjne będą trwały przez 10 tygodni.