Inteligentny system pozwoli płynnie jechać przez Tarnów

Urzędnicy z Tarnowa nie kryją entuzjazmu. „Inteligentny System Transportowy będzie wspomagał zarządzanie komunikacją miejską w Tarnowie” – informują.

 – To trend ogólnoeuropejski, wynikający z rosnącej liczby uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza poruszających się samochodami – tłumaczy Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. – Systemy zbierają informacje o natężeniu ruchu, następnie analizują i przetwarzają dane. Na tej podstawie diagnozują sytuację na drogach i proponują najlepsze rozwiązania. W efekcie ma być bezpieczniej, sprawniej i bardziej ekologicznie – dodał.

Głównym celem wprowadzenia ITS – u jest poprawa płynności przejazdu przez główne korytarze komunikacyjne w Tarnowie. Ma temu służyć miedzy innymi koordynacja pracy sygnalizacji świetlnych na poszczególnych skrzyżowaniach, która – pod kontrolą centralnego systemu informatycznego – umożliwi nadawanie priorytetów autobusom komunikacji miejskiej, a co za tym idzie, poprawę punktualności ich przejazdów.

– System obejmie swoim zasięgiem przeważającą część miasta. Na drogach wlotowych do Tarnowa pojawią się elektroniczne tablice, proponujące najkrótsze trasy przejazdu przez miasto, a specjalne aplikacje podadzą informacje o wolnych miejscach parkingowych. Zostaną również wyposażone w funkcję „naprowadzania” do nich kierowców – dodaje Daniela Motka z tarnowskiego magistratu.

W Tarnowie zamontowane zostaną również trzy stacje pogodowe, których głównym zadaniem będzie pomiar parametrów pogodowych, mających wpływ na warunki jazdy, na przykład – wykrycie oblodzenia, znacznego zamglenia lub podmuchów wiatru.

 – To konieczny krok w kierunku zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Systemy dbają o interesy wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówi dyrektor Artur Michałek. – Chcemy uzyskać efekt, w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodów, ale przede wszystkim poprawić punktualność autobusów komunikacji miejskiej. System będzie monitorował zgodność ich kursów z rozkładem i ułatwiał pokonywanie kolejnych odcinków. Na przystankach będą podawane informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu.

Umowa na wdrożenie ITS w Tarnowie opiewa na 18 milionów złotych. Prace projektowe potrwają jeszcze kilka miesięcy. Następnie rozpocznie się proces wdrażania systemu.