Na ulicach wyrosną najprawdziwsze owoce

Wielowiekowe zapotrzebowanie na drewno na rzecz zabezpieczenia kopalnianych wyrobisk spowodowało, że w Wieliczce i okolicach masowo znikały drzewa. Teraz przyszło pora na zmianę tego trendu.

Wieliczka – miastem sadem? Czemu nie? Pierwszy krok już wykonano. Miasto Soli po raz pierwszy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Tradycyjny sad” skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

– Projekt pilotowany przez Fundację Bank Ochrony Środowiska ma wymiar edukacyjny; w efekcie warsztatów w poszczególnych szkołach finalnie uczniowie zakładają sad – poinformowali przedstawiciele wielickiego ratusza. –  W Wieliczce pomyśleliśmy o stworzeniu wspólnej zielonej enklawy, z pomocą uczniów szkół podstawowych: z Sierczy, szkoły nr 3 z Wieliczki oraz szkoły nr 4 z Krzyszkowic.

W efekcie wzdłuż ulicy Narutowicza dzieci własnoręcznie posadziły 15 drzewek owocowych – jabłonie i grusze.

Inicjatywa polegająca na przywróceniu starych odmian drzew, kształtowaniu postaw proekologicznych, nauce pielęgnacji sadu oraz wiedzy na temat tradycyjnych odmian, będzie miała kontynuację w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że z każdą kolejną edycją będzie coraz więcej szkół chętnych do wspólnego tradycyjnego sadu.

Źródło: UM Wieliczka