Są wolne miejsca w krakowskich szkołach

“Po zakończeniu podstawowego etapu rekrutacji, w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych zwolniło się dodatkowo 1436 miejsc – tylu kandydatów nie zdecydowało się na podjęcie nauki w klasach, do których zostali zakwalifikowani” – poinformował krakowski ratusz. Łączna liczba miejsc wolnych, na które od czwartku, 11 lipca, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, wynosi 3908.

W krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych na tzw. podwójny rocznik czekało 18 949 miejsc. Liczba kandydatów, którzy spełnili warunki niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji wyniosła 17 440.

– 28 czerwca szkolne komisje rekrutacyjne ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół – swoje nazwiska odnalazło na nich 14 871 uczniów – podał krakowski magistrat. – Ponad 2500 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły: wielu z nich złożyło wniosek tylko do jednej placówki, co znacznie ograniczyło szanse na pozytywny wynik rekrutacji.W konsekwencji, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, liczba wolnych miejsc w szkołach wynosiła 2324.

Od 28 czerwca do 9 lipca kandydaci musieli potwierdzić wolę nauki w szkole, do której się dostali. Niedopełnienie tego obowiązku było równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

– Z14 871 kandydatów, którzy 28 czerwca zostali zakwalifikowani do przyjęcia do pierwszej klasy, aż 1436 osób nie potwierdziło woli podjęcia nauki. Zajmowane przez nich miejsca zostały więc zwolnione – poinformowali urzędnicy z Krakowa.

Obecnie liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych wynosi 3908: 1120 w liceach ogólnokształcących, 1691 w technikach oraz 1097 w branżowych szkołach I stopnia. Na te miejsca od 11 lipca do 16 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

 

opr. raz/fot. pixabay.com