Sukces powiatu oświęcimskiego w Budżecie Obywatelskim

Poznaliśmy wyniki 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. „Wśród projektów, które zostaną zrealizowane w Małopolsce Zachodniej, nie brakuje pomysłów z powiatu oświęcimskiego”- nie kryją zadowolenia pracownicy starostwa.

Oświęcimskie starostwo podało listę projektów, które dzięki głosom mieszkańców regionu zostaną zrealizowane na terenie powiatu:

Wsparta przez urząd marszałkowski zostanie budowa chodnika w ciągu DW 949. Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej na odcinku ok. 200 mb. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pozostałych użytkowników drogi.

Innym pomysłem, który zostanie dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego jest projekt “Zaprogramuj się na przyszłość”. Polega on na realizacji dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Kolejnym zwycięskim pomysłem z naszego powiatu jest projekt “Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności”. Jego celem jest świadczenie w mieście i gm. Oświęcim specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i integracji dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a także z opóźnieniem rozwoju motorycznego.

“Koduję swoją przyszłość” – to kolejny projekt z naszego powiatu, który zyska wsparcie z BOWM. Zakłada on wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Zostanie zrealizowany także projekt “Sport przez zabawę – wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych”. Celem zadania jest sfinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone na oświęcimskiej pływalni, w hali lodowej oraz w hali sportowej przy ul. Słowackiego (SP nr 8).

“Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie” – to kolejne zadanie, które dzięki środkom z budżetu obywatelskiego będą realizowane na terenie pow. oświęcimskiego. Adresatem są dzieci i młodzież, u których stwierdzono konieczność rehabilitacji na podstawie skierowania lub orzeczenia.

Dofinansowany zostanie ponadto projekt obejmujący kilka powiatów, w tym oświęcimski. “Małopolska kocha siatkówkę” ma na celu doposażenie w brakujący sprzęt sportowy (piłki, siatki) lokalnych klubów siatkarskich oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe.

Źródło: UMWM/SP Oświęcim