W Krakowie przybędzie ogrodów w… szkołach

Wiosną przyszłego roku w stolicy małopolski uruchomiony zostanie pilotażowy program dla szkół podstawowych „Ogród z klasą”. Początkowo obejmie on 18 placówek, przy których powstaną przyszkolne ogródki.

Miejski program „Ogród z klasą” to pomysł na wykorzystanie potencjału, jaki kryją w sobie szkolne tereny zielone.

– Ma na celu wspieranie szkół podstawowych w tworzeniu i prowadzeniu przyszkolnych ogrodów z drobnymi uprawami. W takiej dodatkowej, zielonej pracowni uczniowie będą mogli obserwować procesy przyrodnicze oraz wpływać na nie swoją pracą – siać, sadzić, pielęgnować, zbierać i kosztować owoce. Większość dzieci w miastach nie ma takiej możliwości. Ogród będzie również przestrzenią do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz miejscem integracji całej społeczności szkolnej (nauczycieli, dzieci, rodziców i dziadków), a także społeczności lokalnej – podają krakowscy urzędnicy.

Aby program zrealizować, Zarząd Zieleni Miejskiej zapewni uczniom i nauczycielom wsparcie merytoryczne, pakiety startowe (narzędzia i nasiona), materiały szkoleniowe oraz pomoc przy planowaniu i rozwijaniu działań.

– Ogród szkolny daje wiele korzyści, co zostało udokumentowane naukowo. Przede wszystkim dzieci w ogrodzie uczą się aktywnie, namacalnie poznając procesy przyrodnicze i eksperymentując w realnym środowisku. Uprawa roślin zachęca je do lepszego i zdrowszego stylu życia, a wspólna praca i rozwiązywanie problemów pomaga lepiej komunikować się, rozwija odpowiedzialność, wzmacnia poczucie sprawczości i rozwija umiejętność rozwiązywania problemów i planowania – podkreślają przedstawiciele krakowskiego ratusza.

źródło: UM Krakowa//Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl