Tarnowska wizja nowej strategii Małoposki

Tarnowska wizja nowej strategii Małopolski

Tarnowska wizja nowej strategii Małopolski na lata 2020-2030 była tematem, o którym rozmawiano podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Przedstawiono na nim postulaty dla wschodniej części Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich. Znaleźli się wśród nich m.in. Edward Czesak z zarządu Województwa Małopolskiego, radny województwa Wojciech Skruch, poseł Anna Pieczarka oraz starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma. Obecni był też burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Jest on członkiem Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030”. Wśród uczestników spotkania znaleźli się też przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – członek zarządu Marek Rzepka i pełnomocnik ds. polityki regionalnej Ryszard Nejman.

Jakie działania powinna obejmować nowa strategia?

Jednym z postulatów wynikłych podczas spotkania jest, aby w nowej strategii podnieść rangę Tarnowa i Nowego Sącza. Uczestnicy spotkania zaproponowali także wpisanie do strategii szeregu rozwiązań komunikacyjnych. Była wśród nich m.in. budowa drogi ekspresowej S73 Tarnów – Kielce ze wschodnią obwodnicą Tarnowa. Pojawiły się także propozycje utworzenia w Tarnowie szpitala klinicznego, przekształcenie PWSZ w uczelnię o profilu akademickim czy budowę lotniska typu GA dla potrzeb biznesowych.

Jak przekonywał starosta Roman Łucarz, ważnie byłoby również powstanie trzeciego zjazdu a autostrady A4 w Tarnowie.

Budowa takiego zjazdu w Klikowej byłaby stosunkowo tania i w naturalny sposób przyczyniłaby się do rozwoju przedsiębiorczości na opustoszałych w wielu przypadkach polach klikowskich. Mogłoby być tam lokowane na przykład centra logistyczne. Zyskalibyśmy bezpośrednie połączenie autostrady z centrum miasta, ale także z obszarami gospodarczymi w gminie Żabno, w tym dynamicznie rozwijającą się strefą w Niedomicach.

Jak zapewniał Edward Czesak z zarządu województwa, wiele ze zgłoszonych pomysłów mu się podoba. Jednym z nich jest właśnie ten dotyczący zjazdu z autostrady w Klikowej. Zapewnił też, że chętnie spotka się z zainteresowanymi rozwojem regionu osobami i porozmawia o możliwościach jego rozwoju.

– Będziemy w kontakcie. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś ma nawet pojedyncze uwagi to strategii to chętniej się spotkam i ich wysłucham. W każdy piątek jestem w tarnowskiej agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i można się umówić na rozmowę

Źródło: malopolska.pl