Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii otwarte po remoncie

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii otwarte po remoncie. W otwarciu wzięli udział Marszałek Witold Kozłowski i Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
Obiekt dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym, oddziałem intensywnej terapii oraz pracownią diagnostyczną. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu województwa i RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostało zakupione niezbędne nowoczesne wyposażenie i aparatura medyczna. Wykonano również niezbędne roboty budowlane, instalacyjne. Otoczenie obiektu zagospodarowano z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

To bardzo ważna inwestycja, dzięki której pacjenci zgłaszający się do placówki będą mogli liczyć na kompleksową opiekę, od momentu przyjęcia na oddział do zakończenia rehabilitacji. Zakończony remont przełoży się też na skrócenie czasu pobytu w szpitalu do minimum – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Małopolska służba zdrowia rozwija się i unowocześnia. Województwo wspiera i będzie wspierać finansowo wszelkie przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie jakości obsługi pacjentów w zakresie diagnostyki i profilaktyki – podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 38 682 561 zł, w tym środki:

  • UE (MRPO WM na lata 2014-2020): 19 200 000 zł
  • budżet Województwa Małopolskiego: 10 400 000 zł
  • PFRON: 355 304 zł
  • Wkład własny: 8 727 257 zł

***

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii powstało w 1991 roku. Jest nowoczesnym ośrodkiem nie tylko rehabilitacyjnym, ale i ortopedyczno-urazowym, z nowoczesnym blokiem operacyjnym z trzema salami operacyjnymi, działem anestezjologii, zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym oraz zespołem specjalistycznych poradni (rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną i gabinetami rehabilitacyjnymi). Znajduje się ono w czołówce ośrodków leczniczych w Polsce pod względem ilości wszczepionych sztucznych stawów kolanowych oraz ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych.

 

źródło: malopolska.pl