Krakowskie Ogrody Społeczne sukcesem mieszkańców

Krakowskie Ogrody Społeczne sukcesem mieszkańców

Krakowskie Ogrody Społeczne sukcesem mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jest ich dziewięć, a wciąż powstają kolejne. Hasło powrotu mieszkańców miast do natury na stałe wpisało się w krajobraz naszego miasta.

Miejscy pasjonaci zieleni, którzy zdecydują się na tę oddolną inicjatywę, mogą liczyć na wsparcie ZZM w postaci nieodpłatnego użyczenia terenu, pakietu narzędzi na start oraz wiedzy i wsparcia doświadczonego ogrodnika, który pomoże zapał i chęci zamienić w konkretne działania w ogrodzie – mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

Zarząd Zieleni Miejskiej bierze udział w unijnym projekcie „RU RBAN Resilient Urban Agriculture”, stanowiącym pewnego rodzaju przygotowanie do unijnych regulacji, dotyczących nie tylko ogrodów społecznych, ale w szerszym wymiarze również i dobra wspólnego.

W związku z sukcesem funkcjonujących już ogrodów społecznych, uruchomiony został pilotażowy program „Ogród z klasą”. Na dzień dzisiejszy przystąpiło do niego 18 krakowskich szkół. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału terenu zielonego przy szkole. Możne on być zaadaptowany na dodatkową klasę, zieloną pracownię, do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu i aktywnej nauki przez doświadczenie kontaktu z naturą. – Chcemy, aby ogród szkolny był też ogrodem społecznym, czyli miejscem integracji całej społeczności szkolnej, a także społeczności lokalnej i najbliższych mieszkańców – zaznacza Kempf.

Nie boimy się powiedzieć, że rok 2020 będzie rokiem krakowskich ogrodów społecznych, a to wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców, za które dziękujemy. Krakowianie również mogą stworzyć takie miejsce. Wszystkich, w których kiełkuje taka myśl, zachęcamy do kontaktu – mówi Kempf.

Dobra wiadomość dla tych, którym ogrodnictwo miejskie jest bliskie, to taka, że w dniach 16–17 czerwca ZZM organizuje konferencję „New City Habitat”. Jej gośćmi będą eksperci od rolnictwa miejskiego. Przyjadą z całego świata, w tym z Detroit – miasta, które po kryzysie ekonomicznym, odżyło m.in. dzięki ogrodom społecznym zakładanym przez mieszkańców.

źródło: krakow.pl

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie