Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” - wystartowały konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – wystartowały konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – wystartowały konsultacje społeczne.

Z dniem 6 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął kolejny etap konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w terminie 35 dni od ogłoszenia informacji o nich.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020), dostępny jest w formie elektronicznej oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 304 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać:

  • elektronicznie na adres: malopolska.2030@umwm.malopolska.pl z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostępnych poniżej;
  • pisemnie na adres: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 304 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W ramach prowadzonych konsultacji odbędą się spotkania konsultacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Nowy Sącz (21.02.2020 r.)
  • Tarnów (26.02.2020 r.)
  • Nowy Targ (04.03.2020 r.)
  • Oświęcim (11.03.2020 r.)
  • Kraków (18.03.2020 r.).

Szczegółowe informacje co do miejsca i agendy spotkań zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej www.malopolska.pl w zakładce “Debaty regionalne“.

 

źródło: malopolska.pl