Cudzoziemcy zatrzymani w powiecie wielickim

W ostatnich dniach funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, podczas przeprowadzanych kontroli legalności pobytu w powiecie wielickim, zatrzymali 5 obywateli Ukrainy.

Czterech cudzoziemców wykorzystywało wydane im wizy niezgodnie z przeznaczeniem. Nie podejmowali oraz nie mieli zamiaru podjąć pracy na podstawie wydanych im oświadczeń, na podstawie których wspomniane wizy zostały im wydane. Ponadto jeden z obywateli Ukrainy  pracował we Francji jako malarz, ponieważ nie odpowiadały mu warunki pracy w Polsce.

– W związku z powyższym, Komendant PSG w Zakopanem cofnął cudzoziemcom posiadane wizy oraz wydał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP – mówi Justyna Dróżdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Natomiast 35-letnia Ukrainka przebywała nielegalnie w strefie Schengen od stycznia 2018 r. Posiadana przez nią wiza utraciła ważność z dniem 31.12.2017 r. Cudzoziemka nieprzerwanie przebywała we Francji.

– Komendant PSG w Zakopanem zobowiązał kobietę do opuszczenia terytorium Polski. Ponadto cudzoziemka nie wjedzie do strefy Schengen przez kolejny rok – dodaje Justyna Dróżdż.