Uroczysta inauguracja pierwszego w powiecie nowotarskim Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego

W sali konferencyjnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nastąpiło oficjalne podpisanie umowy z minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, na realizację projektu: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski”.

Inwestycja wspierana jest z środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wartość projektu to około 17 milionów złotych. Jego efektem będzie powstanie w czerwcu 2020 roku Podhalańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

Jak podkreśla minister: – Rozwój usług związanych z ochroną zdrowia psychicznego staje się jednym z większych wyzwań społecznych w Polsce i na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne są przyczyną prawie 2/5 wszystkich długoterminowych zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy, a także dodaje – Stawiamy czoła wyzwaniom z jakimi dziś zmaga się Polska. Z pomocą Funduszy Europejskich dofinansowujemy nie tylko inwestycje infrastrukturalne, które poprawiają komfort życia Polaków, ale również projekty, takie jak dzisiejsza inwestycja, która pomoże zadbać o zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu nowotarskiego.

W Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego lekarze i psychologowie będą przeprowadzać wywiady, porady, konsultacje oraz badania specjalistyczne. Mieszkańcy powiatu nowotarskiego będą mogli skorzystać z całodobowej infolinii wsparcia oraz interwencyjnych miejsc noclegowych. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego będzie wyposażone w 15 zespołów mobilnych, które będą realizowały usługi środowiskowe na terenie powiatu nowotarskiego. Ważną częścią działalności ŚCZD będą warsztaty i szkolenia dla uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół średnich i ich rodziców, lekarzy rodzinnych, księży, policjantów, pracowników straży miejskiej, sędziów, pracowników służb społecznych czy rodzin z obszaru testowania.

Jest to ogromna inwestycja, a zarazem kolejny krok naprzód i olbrzymia szansa na dalszy rozwój dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.