#NieKłamMedyka – ratownicy medyczni apelują o nie zatajanie faktu przebywania w strefie występowania koronawirusa

Ratownicy medyczni, pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego wystosowali apel do wszystkich. Proszą by podczas udzielania pomocy przez personel medyczny nie ukrywać faktu pobytu w strefach. Chodzi o miejsca gdzie występuje i występował koronawirus, a także kontakt z osobami zarażonymi. Ważne jest także potwierdzenie kontaktu z  osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19.

Wszelkie ukrywanie faktów i kłamstwa pacjentów podczas zbierania wywiadu przez Ratowników Medycznych i dyspozytorów mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Udzielający pomocy ratownicy zgodnie z procedurami zostaną wyłączeni z dyżuru, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W rezultacie z powodu braków w obsadzie, stacje pogotowia mogą zostać nawet zawieszone na jakiś czas w wyjazdach do osób potrzebujących pomocy.

fot. Góral Info