Wydłużone prace nad nowym “Programem ochrony powietrza”

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski, którzy ze względu na obecną sytuację mogą zgłaszać uwagi do programu tylko za pośrednictwem Internetu.

– W piątek, 10 kwietnia zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, gminy i powiaty mają czas do 16 kwietnia br. Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca może odbyć się II etap konsultacji społecznych – tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Ostateczna wersja Programu, z uwzględnieniem zgłoszonych wówczas uwag, według nowego harmonogramu ma zostać przygotowana do połowy sierpnia. W nowej wersji POP uwzględniona będzie sytuacja społeczno-gospodarcza Małopolski związana ze skutkami epidemii koronawirusa.

W piątek 10 kwietnia br. do UMWM wpłynął apel w sprawie POP, złożony przez Polski Alarm Smogowy i podpisany przez blisko 3 000 osób – Małopolan, którym leży na sercu stan powietrza w regionie. Przedstawicie Alarmów Smogowych m.in. z Podhala, Wieliczki, Krzeszowic, Oświęcimia, Zielonek i Zabierzowa piszą m.in.: „Apelujemy o przyjęcie takiego Programu ochrony powietrza, którego przepisy zapewnią mieszkańcom Małopolski możliwość oddychania czystym powietrzem, a jego głównym celem będzie ochrona zdrowia i życia mieszkańców Małopolski”.

W apelu domagają się dostępu do skutecznej kontroli interwencyjnej i skrócenia czasu od zgłoszenia do realnej kontroli z jednego dnia roboczego (propozycja nowego POP) do dwóch godzin. Ponadto postulują utworzenie zaproponowanych przez Samorząd Małopolski punktów obsługi programu „Czyste Powietrze” w każdej gminie. Dokument wyraża także poparcie dla wycofania publicznych dotacji do kotłów węglowych oraz prowadzenia kampanii społecznych nakłaniających do wymiany „kopciuchów” i przypominających o terminach wynikających z uchwały antysmogowej.

Więcej informacji w materiale filmowym:

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego