Dawid

Dawid Błaszczykowski prezesem Wisły Kraków!!!

W dobie koronawirusa wiele klubów piłkarskich myśli,  w jaki sposób przetrwać. Tymczasem będąca jeszcze niedawno w wielkim kryzysie finansowym Wisła Kraków finalizuje najważniejsze sprawy dotyczące przyszłej działalności Białej Gwiazdy. Nowym prezesem został Dawid Błaszczykowski brat piłkarza. Natomiast Jakub Błaszczykowski wraz z Tomaszem Jażdzyńskim i Jarosławem Królewskim zdecydowali się na przejęcie akcji Wisły Kraków SA od Towarzystwa Sportowego. Dzięki temu stali się głównymi akcjonariuszami klubu, wspólnie z kibicami, którzy zakupili akcje w kampanii crowdfundingowej.

Prezentujemy oświadczenie Wisły Kraków

W związku z faktem przejęcia klubu, zdecydowano o obsadzeniu pozycji prezesa klubu Wisła Kraków SA, które do tej pory pozostawało wolne. Do objęcia funkcji prezesa został delegowany przez Radę Nadzorczą Dawid Błaszczykowski. Dotychczas pełniący obowiązki prezesa piłkarskiej spółki Piotr Obidziński pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań.

Kluczowe dla realizacji transakcji było podpisanie umów, które regulują prawo do korzystania przez spółkę akcyjną ze znaków towarowych klubu Wisła Kraków, będących do tej pory w wyłącznym posiadaniu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Przypominamy, że 31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Porozumienie obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych. Nowi właściciele dokonali zwolnienia hipoteki, będącej zabezpieczeniem pożyczki.

W 2019 roku klub Wisła Kraków SA wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych. Przychody wzrosły do 34 980 000 PLN w 2019 roku w porównaniu z 26 532 000 PLN w roku 2018. W 2019 roku wypracowano ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych.

Wisła Kraków prowadzi aktualnie akcję crowdfundingową pod adresem https://akcjewisla.pl, mającą zneutralizować straty spowodowane pandemią COVID-19.