Jeszcze do 24 maja będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wykonania projektu tzw. wschodniej obwodnicy Tarnowa. Z uwagi na epidemię koronawirusa odbędą się one w sposób elektroniczny.

Spytają o przebieg obwodnicy Tarnowa

Jeszcze do 24 maja będą trwały konsultacje społeczne dotyczące wykonania projektu tzw. wschodniej obwodnicy Tarnowa. Z uwagi na epidemię koronawirusa odbędą się one w sposób elektroniczny.

Projektowana trasa rozpoczyna się przy węźle „Tarnów – Północ” na istniejącym rondzie w ciągu ul. Wilczej i biegnie w kierunku wschodnim. Na połączeniu z ul. Wilczą zmienia kierunek na południowy, omijając istniejące wysypisko śmieci od strony wschodniej. W dalszym przebiegu omija – również od wschodu – Lasek Lipie i przebiega estakadą nad drogą powiatową nr K 1371, linią kolejową nr 91 i ul. Heleny Marusarz. Następnie biegnie od strony zachodniej obok ogródków działkowych i kierując się na wschód omija projektowane centrum handlowe przy ul. Lwowskiej. Koniec projektowanej drogi włączono od strony zachodniej do istniejącego węzła drogowego „Lwowska”.

Dokumentacja projektowa oraz ankieta zamieszczone są na stronie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnowa.

Natomiast w środy 13 i 20 maja w godz. 8:00-18:00 pod numerem telefonu 530 128 970 możliwy będzie kontakt z wykonawcą dokumentacji.

Wypełnione ankiety wyrażające opinie, wnioski i uwagi wobec przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną do 24 maja do wykonawcy dokumentacji projektowej, firmy AYESA S.A., na adresy: dkozlik@ayesa.com lub biuro@kdmprojekt.pl – informują tarnowscy urzędnicy.