Według krakowskich urzędników wprowadzone w ostatnim czasie zmiany na ulicach m.in. Nowej Huty przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Krakowski magistrat: „dzięki zmianom jest bezpieczniej”

Według krakowskich urzędników wprowadzone w ostatnim czasie zmiany na ulicach m.in. Nowej Huty przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Dla niektórych kontrowersyjne dla innych – potrzebne. Jak by nie było wprowadzone m.in. w Nowej Hucie zmiany na ulicach są wynikiem wspólnych działań miasta Kraków z wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dla przykładu krakowski magistrat podaje sytuację z al. Andersa: średnio prawie dwóch na trzech kierowców przekraczało do tej pory prędkość na przejściach dla pieszych. Podczas badań na jednym z przejść odsetek ten sięgał nawet 92 proc. Fotoradar zarejestrował ok. 8,9 tys. przekroczeń prędkości w okresie od 2018 do kwietnia 2020 roku. W 2019 r. Policja nałożyła mandaty za  836 przekroczeń prędkości, 317 za wykroczenia przeciwko pieszym. Dodatkowo, w 2020 r. jeszcze przed wprowadzeniem zmian odnotowano: 238 przekroczeń prędkości i 108 za wykroczenia przeciwko pieszym.

Tymczasem wprowadzone zmiany na przejściach dla pieszych w Nowej Hucie pokazują, że jest bezpieczniej.

– Piesi poruszają się po ulicach dużo pewniej. Zauważalny jest spadek ciężkości wypadków z udziałem samochodów i pieszych, na których już zostały wprowadzone zmiany. Niemniej jednak pełny ogląd, czy wprowadzone zmiany są skuteczne będzie można zaobserwować w ciągu roku – mówił Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

źródło: UM Krakowa