Dlaczego warto zdać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krakowie?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika jest swoistą licencją, umożliwiającą prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Z czego wynika obowiązek jego posiadania? Jest to wynik nowelizacji prawa krajowego, wdrażającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Aby zdobyć certyfikat, niezbędne jest zdanie egzaminu, organizowanego przez komisje działające przy Instytucie Transportu Drogowego. Warto pamiętać o ułatwieniu, które dotyczy miejsca przeprowadzenia sprawdzianu. Na etapie składania wniosku można wskazać miasto, spośród wielu lokalizacji w kraju, w którym kandydat chce przystąpić do egzaminu. Dzięki temu można zdać test w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z dwóch części. Pierwszą jest test, obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru. Dotyczą szeroko rozumianej tematyki związanej z transportem osób lub rzeczy. Aby zaliczyć ten etap, kandydat musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 50% pytań.

Druga część, obejmująca zadanie egzaminacyjne, przeprowadzana jest w tym samym dniu. Polega na rozwiązaniu dwóch praktycznych przykładów, spośród których jeden zawsze dotyczy czasu pracy kierowców. Za tę część również można uzyskać maksymalnie 64 punkty. Aby zaliczyć całość egzaminu, kandydat musi otrzymać co najmniej 60% ogólnej liczby punktów z obu etapów.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs

Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs to oferta dla osób, które chcą odpowiednio przygotować się do zbliżającego się egzaminu. Szkolenie, organizowane przez CKS Coaching, prowadzone jest w różnych miastach w Polsce, w tym w Krakowie, przez doświadczonych wykładowców. Zajęcia pozwalają usystematyzować i poszerzyć posiadaną już wiedzę. Kurs odbywa się na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych, omawiających w praktyce poszczególne zagadnienia.

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym przeznaczony jest dla osób dopiero rozpoczynających działalność w branży, a także dla doświadczonych przewoźników, którzy zobowiązani są do posiadania państwowej licencji. Zajęcia pozwalają na gruntowne przygotowanie się do sprawdzianu i zweryfikowanie dotychczas posiadanej wiedzy. Kursanci pracują na oficjalnych testach i zagadnieniach egzaminacyjnych, poznając przykładowe pytania oraz zakres wiedzy, który będzie weryfikowany przez komisję Instytutu Transportu Samochodowego.

Uzyskanie świadectwa umożliwiającego prowadzenie lub zarządzanie firmą przewozową, wymaga uprzedniego zdanie egzaminu. Aby odpowiednio się do niego przygotować, warto skorzystać z oferty CKZ Coaching. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kraków to propozycja adresowana do mieszkańców Małopolski, którzy chcą zdać egzamin blisko swojego miejsca zamieszkania. Szkolenia, organizowane w różnych miastach w Polsce, obejmują również Kraków. Warto zapoznać się z aktualnym harmonogramem kursów, określającym daty oraz lokalizacje, w których będą prowadzone szkolenia.

Zobacz tutaj