Zdobądź Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krakowie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe oraz osoby zarządzające tymi podmiotami, zobowiązane są zdać egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. To wymóg wprowadzony do Polski w wyniku implementacji prawa unijnego. Certyfikat jest świadectwem, potwierdzającym, że konkretna osoba legitymuje się odpowiednią wiedzą do prowadzenia działalności związanej z przewozem towarów i osób.

Kto powinien otrzymać licencję? Każdy, kto zarządza przedsiębiorstwem transportowym. Wbrew obiegowej opinii, obowiązek ten nie dotyczy kierowców, chyba że są jednocześnie właścicielami firmy. Warto zadbać o odpowiednie przygotowanie się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, a kurs jest doskonałym na to sposobem.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych testy

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych to testy, składające się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Obejmują w każdym module po 8 losowo wybranych pytań, na które kandydat musi odpowiedzieć w ciągu 120 minut. Z tej części sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 64 punkty. Do zaliczenia niezbędne jest udzielnie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych zadanie problemowe to kolejny etap egzaminu, do którego musi przystąpić kandydat. Odbywa się w tym samym dniu co testy. Obie części rozdziela jedynie 15 minut przerwy. Etap ten obejmuje dwa przykłady praktyczne, z czego jeden zawsze dotyczy czasu pracy kierowców. Za tę część również można uzyskać maksymalnie 64 punkty. Egzamin uznaje się za zdany, gdy z obu jego etapów kandydat uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kraków

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kraków to propozycja dla mieszkańców Małopolski, którzy chcą zdać egzamin w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przepisy pozwalają, na etapie składania wniosku do Komisji Instytutu Transportu Samochodowego, wskazać dogodną lokalizację, w której kandydat chce przystąpić do państwowego sprawdzianu. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć wielogodzinnych podróży do innych części kraju.

Jak przygotować się do egzaminu? Jak wspomnieliśmy, najlepszym rozwiązaniem są kursy doskonalące, które prowadzi CKZ Coaching. Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, praktyczne podejście do zagadnień egzaminacyjnych oraz autorskie materiały szkoleniowe to wyróżniki tej oferty. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób dopiero zaczynających pracę w transporcie, jak i właścicieli przedsiębiorstw z wieloletnim stażem.

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych to wymóg ustawowy. Osoby związane z przewozem osób lub rzeczy, poza nielicznymi wyjątkami, mają obowiązek prawny uzyskać państwową licencję, pozwalającą na prowadzenie i zarządzanie firmami transportowymi. Wolę zdawania egzaminu w Krakowie należy wyrazić już na etapie składania wniosku o dopuszczenie do testu. Dzięki temu można podejść do sprawdzianu w lokalizacji bliskiej swojemu miejscu zamieszkania.

Zobacz także