Zawarto porozumienie między województwem małopolskim, powiatem wielickim i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego. Szerszy plan zakłada stworzenie nowoczesnego Centrum Administracyjnego, gdzie oprócz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego swoje siedziby będą mieć również komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych.

Poprawią się warunki pracy wielickich ratowników

Zawarto porozumienie między województwem małopolskim, powiatem wielickim i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego. Szerszy plan zakłada stworzenie nowoczesnego Centrum Administracyjnego, gdzie oprócz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego swoje siedziby będą mieć również komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych.

Całościowy plan zakłada utworzenie przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce nowoczesnego Centrum Administracyjnego. Oprócz pogotowia, znajdą tu swoje siedziby także: komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych. Zlokalizowanie centrum w pobliżu ważnego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 poprawi warunki wyjazdu służb z miejsca stacjonowania.

— W wyniku realizacji inwestycji i zmiany miejsca lokalizacji zespołów ratownictwa ulegną poprawie warunki i czas dojazdu zespołów ratownictwa do mieszkańców każdej z pięciu gmin tworzących powiat wielicki. Projekt budowy nowego budynku jest bardzo korzystny zarówno pod względem lokalizacji, jak i funkcjonalności – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Dzięki planowanej inwestycji wyjazd zespołów ratownictwa z miejsca stacjonowania będzie łatwiejszy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawią się także warunki pracy ratowników. W nowym obiekcie znajdą się wygodne pomieszczenia socjalne, a także pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla ambulansów.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce planuje jednocześnie budowę Centrum Administracyjnego, obejmującego wspólną lokalizację siedzib: komendy powiatowej straży pożarnej, policji i pogotowia (siedziby zespołów ratownictwa medycznego). Będzie ono zlokalizowane na nieruchomościach przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce, w bezpośredniej bliskości skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966. Lokalizacja ta, zdaniem ekspertów ze straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, jest optymalna pod względem czasu dojazdu zespołów ratunkowych i interwencyjnych.

źródło: Biuro Prasowe UMWM