Kiedy powinniśmy się udać do notariusza?

Choć zawód notariusza jest w Polsce dość popularny, nie wielu z nas zdaje sobie sprawę, jak szeroki zakres uprawnień mają Ci urzędnicy. Czynności  notarialne dokonywane przez notariusza mają bowiem charakter dokumentu publicznego i mają znacznie większą moc prawną niż zwykła umowa spisana np. między dwoma osobami prywatnymi. Jakie sprawy załatwimy u notariusza i w jakich przypadkach będzie konieczna wizyta u niego?

Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, który jest nominowany przez Ministra Sprawiedliwości, który im przysługującej. Jego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych, dlatego też używa on pieczęci z godłem państwowym – daje to rękojmie władzy publicznej. Sporządzane przez notariusza dokumenty mają zapobiec niepotrzebnym sporom prawnym między stronami. W gestii notariusza leży sporządzanie aktów prawnych, poświadczeń i oświadczeń,  a także spisuje on protokoły, sporządza protesty, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Za to wszystko oczywiście przysługuje notariuszowi wynagrodzenie.

Cel wizyty u notariusza

Jest wiele sytuacji życiowych, które mogą doprowadzić do wizyty u notariusza. Kancelaria Notarialna sporządza dokumenty zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Akty notarialne to dokumenty ważne przez dziesięciolecia, dlatego tak ważne, aby były kompletne i sporządzone przez profesjonalistów.

Większość Polaków korzysta z pomocy notariusza w przypadku zakupu nieruchomości. Gdy zdecydujemy się na zakup domu lub mieszkania, akt notarialny jest niezbędnym korkiem w procesie przekazania nieruchomości na własność. Dzieje się tak także w przypadku darowizn – niezależnie czy darowizna dotyczy nieruchomości, czy np. gotówki. Również sprawy spadków i testamentów powinniśmy załatwiać za pomocą kancelarii notarialnych. Daje nam to gwarancje, że to, co zapiszemy np. naszym dzieciom przed śmiercią, nie będzie podważane. To znaczne ułatwienie dla bliskich, którzy po naszej stracie nie mają zwykle głowy do urzędowych spraw.

W ofercie profesjonalnych kancelarii notarialnej znajdziemy również możliwość przygotowania umów małżeńskich, wiążących prawnie umów sprzedażowych czy nawet wynajmu mieszkania. Choć niektórym osobom niektóre z tych umów mogą wydawać się nie potrzebne, to spisanie takiego aktu u notariusza daje nam większą gwarancję wykonania umowy, a także daje nam swego rodzaju bezpieczeństwo finansowe. Warto poświęcić jeden dzień na wizytę u notariusza, aby później nie tracić znacznie więcej czasu, energii i pieniędzy, na wyprostowanie nieuregulowanych spraw, które mogą doprowadzić do sporów między stronami.

Również w przypadku przedsiębiorstw rola kancelarii notarialnych jest nieoceniona. Notariusz sporządza umowy spółek, jak również protokołuje zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy spółek, jak również protokołuje posiedzenia zarządów spółek. Na drodze notarialnej możemy również potwierdzić oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika, poświadczyć podpisy na wekslach i deklaracjach wekslowych, a także uchwalić status spółki akcyjnej.

Notariusz notariuszowi nierówny

Chcąc uniknąć wszelkich dalszych kłopotów prawnych, przy wyborze notariusza należy kierować się jego nieposzlakowaną opinią. Dokumenty i akty notarialne sporządzane przez notariusza mają niezwykle ważną rolę w regulacji zapisów prawnych między stronami.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Notarialną Dominika Angerman – Wajda, Waldemar Wajda, Marta Czernicka S.C z Krakowa.