Pre-pack – czym jest i jakie możliwości oferuje?

Od 2016 roku w polskim prawie upadłościowym istnieje nowa instytucja – przygotowana likwidacja, tzw. pre-pack. Na przestrzeni ostatnich czterech lat funkcjonowania tej instytucji niejednokrotnie potwierdziła się jej przydatność i atrakcyjność, zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli, a także potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem majątku upadłego. 

Na czym polega przygotowana likwidacja (pre-pack)? Pozwala na sprzedaż całego przedsiębiorstwa dłużnika lub na jego zorganizowanej części np. części firmy, która nadaje się do prowadzenia samodzielnej działalności. Na sprzedaż mogą zostać wystawione także znaczne części wspomnianego przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy oraz za cenę wskazaną przez wnioskodawcę. We wniosku zatwierdzone zostają już warunki sprzedaży, stając się tym samym integralną częścią wniosku o ogłoszenie upadłości w wariancie pre-pack.

Za największe zalety likwidacji planowanej uznaje się brak konieczności przetargu i szybkość procedowania, zwykle zamyka się w 4-8 miesiącach. Nie jest także tak kosztowane, jak zwykłe postępowanie upadłościowe i niesie za sobą utrzymanie miejsc pracy.

Jak wygląda procedura?

Całość postępowania można zamknąć w zasadzie w czterech krokach:

1. Poszukiwania inwestora

W tym etapie musimy znaleźć inwestora, niepowiązanego z wierzycielem, który jest zainteresowany kupnem przedsiębiorstwa, jego części lub jego składników.

2. Audyt i wycena

W celu przygotowanej likwidacji należy przyprowadzić ograniczony audyt prawno-finansowy, a także wybrać biegłego do wyceny, dzieje się to w porozumieniu dłużnika z inwestorem. Wycena powinna uwzględniać dyskonto z tytułu szybkiej sprzedaży.

3. Wniosek do sądu o upadłość i zgodę na sprzedaż

Wniosek do sądu może złożyć dłużnik lub jego wierzyciel osobisty. Wniosek musi być złożony ze wskazaniem co najmniej nabywcy i ceny sprzedaży wraz z wyceną biegłego. Cena musi uwzględniać dyskonto z tytułu odjęcia możliwych kosztów postępowania upadłościowego. Następnie tymczasowy nadzorca sądowy weryfikuje wycenę i warunki sprzedaży.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

Na tym etapie sąd ogłasza upadłość i jednocześnie zatwierdza sprzedaż. Decyzja ogłaszana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i każdy z wierzycieli ma 7 dni na możliwe zaskarżenie decyzji do sądu okręgowego. Następnie w ciągu 30 dni od uprawomocnienia wyroku musi dojść do zawarcia umowy sprzedaży. Do tego dnia istnieje możliwość zawarcia umowy pomostowej dzierżawy lub współpracy dotyczącej korzystania z przedmiotu sprzedaży.

Jeśli chcemy, aby cała procedura przebiegła płynnie, powinniśmy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Z racji, że jest to nowy instrument prawny, nadal nie wiele podmiotów decyduje się na podjęcie tego typu działań. Choć poprowadzenie planowanej likwidacji, może nie wydawać się skomplikowane, to biorąc pod uwagę dynamikę zmian w polskim systemie prawnym, dobrze skorzystać z porady specjalisty już na etapie przygotowania wniosku o upadłość. Zarówno w interesie dłużnika, inwestora, jak i wierzycieli jest sprawne przeprowadzenie przygotowanej likwidacji tzw. pre-packu. Tylko kancelaria o ugruntowanej pozycji, może nas sprawnie przeprowadzić przez ten proces, nie narażając nas na prawne potknięcia czy niedotrzymania terminów. Warto mieć to na uwadze już na etapie poszukiwań inwestora, aby kancelaria miała więcej czasu na zaznajomienie się ze sprawą.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką – KPR Kruczek z Krakowa.