Woda w Wieliczce niezdatna do spożycia

Woda w Wieliczce oraz sąsiednich sołectwach nie nadaje się do spożycia. Próbki pobrane we wtorek 21 lipca wykazały obecność bakterii z grupy coli. Komunikat, który wydał Urząd Miasta i Gminy Wieliczka obowiązuje do odwołania. 

Informacje przekazała Gmina Wieliczka wraz z burmistrzem Arturem Koziołem. Skażenie występuje w mieście oraz siedmiu wioskach: Czarnochowicach, Śledziejowicach, Strumianach, Zabawie, Sułkowie, Kokotowie (bez Kolonii Kokotowskiej) i Lednicy Górnej. Woda zawiera dużą ilość bakterii coli i nie nadaje się do spożycia, a także jak podaje wielicki sanepid przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także naczyń kuchennych i sztućców.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wieliczce z dnia 23 lipca 2020 r. informujemy, iż PPIS, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez mieszkańców w Wodociągu Publicznym Wieliczka.

W związku z tym zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Informuje się, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, t.j. do spłukiwania wody w toalecie.

Komunikat dotyczy: miasta Wieliczka (z wyłączeniem os. Krzyszkowice), Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej), Lednicy Górnej. 

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami w mieście i sołectwach.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Telefony czynne po godzinach pracy Urzędów:

Zakład Gospodarki Wodnej w Wieliczce: 695 – 278 – 141, 519 – 332 – 211

Straż Miejska w Wieliczce: 12 278 21 05.

Zobacz także