Kraków. Trzech wykładowców z Politechniki Krakowskiej oskarżonych o molestowanie seksualne

Trzech wykładowców wydziału architektury Politechniki Krakowskiej zostało oskarżonych przez studentki o molestowanie seksualne.

Jak podaje Gazeta Krakowska – do przypadków molestowania miało dochodzić jeszcze przed wybuchem pandemii, kiedy wszystkie zajęcia na uczelniach odbywały się w sposób tradycyjny, ale sprawa wyszła na jaw dopiero pod koniec kwietnia tego roku.

„Trwa postępowanie wyjaśniające, niedługo zostaną sformułowane wnioski i zapadną decyzje, co zrobić z tą sprawą, jakie będą zalecenia dla komisji dyscyplinarnej, która następnie będzie oceniać” – informuje doktor Marek Bauer, prorektor do spraw studenckich.

Oskarżeni wykładowcy zostali odsunięci od zajęć do czasu wyjaśnienia sprawy.

Źródło: Radio Kraków/Gazeta Krakowska
Oprac.: Michał Reszczyński