funduszu remontowego

Kwota funduszu remontowego – co się na nią składa?

Każda wspólnota mieszkaniowa, jeśli chce przeprowadzać niezbędne remonty nieruchomości, musi mieć na to odpowiednie środki. Zazwyczaj pochodzą one z funduszu mieszkaniowego – chociaż jego utworzenie nie jest obowiązkowe. Czym jest fundusz mieszkaniowy, na co można przeznaczyć środki zgromadzone w jego ramach oraz co się składa na kwotę funduszu remontowego?

Fundusz remontowy: koszty ponoszą wszyscy członkowie wspólnoty

Po pierwsze – warto wiedzieć, że utworzenie funduszu remontowego wymaga zgody wszystkich członków wspólnoty. Zazwyczaj decyzja jest podejmowana w formie uchwały. Na podstawie uchwały określana jest także wysokość zaliczek.

Koszty funduszu remontowego ponoszą wszyscy członkowie wspólnoty – w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. W praktyce zaliczki opłacane przez członków wspólnoty są zazwyczaj tej samej wysokości.

Problem pojawia się, gdy któryś z członków wspólnoty postanawia wycofać się ze zgody na utworzenie funduszu, a nawet – żąda zwrotu wcześniej wpłaconych zaliczek. Najczęściej takie sprawy kończą się w sądzie. W praktyce często na utworzenie funduszu remontowego nie chcą się zgodzić właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy (np. w ramach Airbnb) – czyli np. mieszkania w Zakopanem (sprawdź oferty: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/zakopane/) czy w Giżycku. Zazwyczaj nie widzą oni sensu w ponoszeniu dodatkowych wydatków, skoro sami nie mieszkają w posiadanej nieruchomości.

Fundusz remontowy: na co można wydać pieniądze z zaliczek?

Fundusz remontowy to jedna z pozycji kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na odświeżenie i wyremontowanie części wspólnych nieruchomości należących do wspólnoty mieszkaniowej. W praktyce zatem bardzo często środki z funduszu pokrywają koszt remontu komina, systemów wentylacyjnych, dachu, poszczególnych instalacji, ale i termomodernizacji budynku.

To jednak nie wszystko. Pieniądze z funduszu można przeznaczyć też na odmalowanie klatek schodowych, wymianę balustrad czy stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej. To samo dotyczy ścian korytarza z piwnicami – o ile nadal jest częścią budynku wspólnego, a nie odrębnym budynkiem.

Środki z funduszu remontowego nie muszą jednak być przeznaczane wyłącznie na odświeżenie czy gruntowny remont budynku. Wspólnota może też za te pieniądze zagospodarować teren na zewnątrz budynku (a przynajmniej tę część, która jest własnością wspólnoty). Tym samym możliwe jest np. nasadzenie roślin czy zakup elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci itd.).

Warto jednocześnie pamiętać, że każdy remont, na którego realizację środki mają pochodzić z funduszu remontowego, musi zostać zaplanowany i przegłosowany przez wspólnotę (zazwyczaj w ramach rocznego planu gospodarczego). Dobra wiadomość jest jednak taka, że dzięki temu każdy członek wspólnoty może zgłosić także swój pomysł na wykorzystanie środków – co oznacza, że wszyscy mają realny wpływ na kształtowanie wspólnych części nieruchomości należącej do wspólnoty.