rozdzielności majątkowej

Zakup mieszkania od dewelopera a kwestia rozdzielności majątkowej

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa wynikająca z mocy art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zazwyczaj małżonkowie zaczynają razem pracować na dobra materialne i najczęściej kupują nieruchomości do majątku wspólnego. Coraz częściej zdarza się, że po ślubie jedna ze stron chce nabyć mieszkanie z ustanowieniem rozdzielności majątkowej. W takim przypadku warto pomyśleć o sporządzeniu umowy małżeńskiej, która pozwoli rozporządzać własnym majątkiem osobistym.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

W pewnym sensie pojęcie to bywa równoważne z zapisami intercyzy przedmałżeńskiej. Umowa o zmianie ustroju majątkowego może być podpisana u notariusza jedynie w sytuacji, gdy obie strony wyrażają zgodę na jej zawarcie. W przeciwnym razie wprowadzenie rozdzielności staje się możliwe dopiero na mocy postanowienia sądowego. Warto też podkreślić, że składany przez małżonka wniosek do sądu o jej ustanowienie powinien być podyktowany ważnymi powodami.

Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej każda ze stron zabezpiecza się dodatkowo przed odpowiedzialnością za długi zaciągnięte przez współmałżonka, jak również przed podziałem majątku po ewentualnym rozwodzie. Dochody osiągane w ramach stosunku pracy czy prowadzonej działalności gospodarczej małżonkowie zachowują wyłącznie dla siebie. Obie strony posiadają wówczas pełne prawo decydowania o wykorzystaniu, przeznaczeniu lub zbyciu majątku osobistego. Jeśli kupią dom, mieszkanie albo samochód stają się jego współwłaścicielami.

Kupno nieruchomości z rynku pierwotnego a rozdzielność majątkowa

Coraz większą popularnością wśród młodych rodzin z dziećmi cieszą się lokale mieszkalne zlokalizowane w pobliżu dużych miast. Na szczególne wyróżnienie zasługują nowe inwestycje, które znajdują się w niedalekiej odległości od Krakowa. Mowa o nowoczesnych domach i mieszkaniach w powiecie wielickim, których budową zajmują się deweloperzy w Niepołomicach. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości z rynku pierwotnego mogą przykładowo zamieszkać na Osiedlu Boryczów czy Kaskada albo Batorego House.

Umowa deweloperska zawierana jest na zasadach ogólnych, więc podział udziałów bywa dowolny. Małżonkowie mogą dokonać zakupu do majątku wspólnego lub osobistego. Każda ze stron ma prawo do zawarcia rozdzielności zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy z deweloperem dojdzie do rozwodu, mogą oni aneksować taki dokument.

Warto też wspomnieć, że majątek nabyty przed zawarciem ślubu należy indywidualnie do każdej ze stron. Dokładny spis przedmiotów, które nie zostały objęte wspólnością ustawową wyszczególniono w artykule 33 KRiO. O majątku osobistym może decydować samodzielnie każdy ze współmałżonków. Wystarczy zawrzeć odpowiednią adnotację w akcie notarialnym. Chodzi o zapis, że strona dokonuje zakupu mieszkania ze środków pieniężnych pochodzących z majątku osobistego. Zakupiona nieruchomość staje się wówczas własnością tylko jednego z małżonków.

Skomentuj post