Mniej wypadków w Małopolsce. 4000 zatrzymanych praw jazdy

4000 praw jazdy zatrzymali małopolscy funkcjonariusze Policji w 2021 roku. W statystykach od 1 stycznia do 27 grudnia 2021 roku cieszy natomiast mniejsza liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych w Małopolsce. 

Liczba zatrzymanych praw jazdy to efekt wzmożonych kontroli funkcjonariuszy Policji na małopolskich drogach. Szczególnie w zimie warto przestrzegać przepisów i dostosować prędkość do warunków panujących na jezdni. Przyczyną większości wypadków na terenie Małopolski jest właśnie prędkość. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podała statystyki za okres od 1 stycznia do 27 grudnia 2021 roku.

– Tendencję wzrostową w ilości zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym obserwujemy od kilku lat. Coraz więcej kierujących lekceważy przepisy i traci czasowo prawo jazdy – informuje KWP w Krakowie.

Z tej przyczyny, w 2018 roku małopolscy policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy, w 2019 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie  i wynosiła 2359. W ubiegłym roku, ponad 4000 kierowców musiało pożegnać się z prowadzeniem samochodu na 3 miesiące.

Przypominamy, że:

  • przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące
  • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu – okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
  • natomiast jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej).

Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych 

W  2021 roku liczba wypadków (2214) uległa zmniejszeniu o 22 zdarzenia w porównaniu do roku poprzedniego (2236). Zmniejszyła się również  liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych,  ze 157 osób w 2020 roku do 142 w bieżącym roku.

Te statystyki akurat bardzo cieszą, jednak liczba ofiar śmiertelnych nadal jest bardzo duża. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dostosowanie prędkości. Warto podkreślić także bardzo dużą liczbę potrąceń pieszych.

źródło: Małopolska Policja

Skomentuj post