Kraków szczepi maluchy przeciw grypie

W Krakowie w listopadzie 2021 roku rozpoczęła się realizacja nowego programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6–60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków”.

Mogą w nim wziąć udział dzieci, po ukończeniu 6. miesiąca życia, jednak nie starsze niż 5 lat. Wiek dziecka będzie potwierdzony na podstawie numeru PESEL. Jednocześnie dziecko musi zamieszkiwać na terenie gminy Kraków oraz uzyskać pozytywny wynik badania lekarskiego kwalifikujący do szczepienia. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni dziecka będą musieli wyrazić zgodę na jego udział w programie. Rodzic czy opiekun prawny, zgłaszający się do szczepienia, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Szczepienia można dokonać w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, budynek H.

Telefoniczna rejestracja i informacja dla pacjentów jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–18.00, pod numerem telefonu: 12 622 94 63.

Szczepienie będzie można wykonać:

  • poniedziałek: 14.00–20.00
  • wtorek: 14.00–20.00
  • środa: 14.00–20.00
  • czwartek: 8.00–20.00
  • piątek: 14.00–20.00
  • sobota: 8.00–11.00 (1 raz w miesiącu)

W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, będzie możliwe podanie szczepionki w formie iniekcyjnej, a w przypadku dzieci od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe będzie również podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa.

W ramach programu przewiduje się bezpłatne wykonanie kwalifikacji lekarskiej dziecka oraz podanie szczepionki iniekcyjnej lub w postaci aerozolu do nosa. U dzieci, które wcześniej nie były szczepione przeciw grypie konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie 4 tygodni.

Dlaczego warto szczepić dzieci przeciw grypie?

Dane medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, że może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii COVID-19.

Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, najwięcej zakażeń wirusem grypy występuje u dzieci. Są one zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Jednocześnie dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, dlatego też zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje u dzieci w wieku do 5 lat, a także u osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

Źródło: krakow.pl

Skomentuj post