Kraków zaangażowany w walkę z cukrzycą

Kraków i Warszawa – we współpracy z ekspertami z zakresu medycyny i polityki zdrowotnej – pracują nad strategią działań wzmacniających kompetencje szkół w profilaktyce cukrzycy i opiece nad dziećmi chorymi lub zagrożonymi tym schorzeniem. Działania prowadzone są w ramach międzynarodowego programu Cities Changing Diabetes (CCD), którego celem jest zatrzymanie epidemicznego wzrostu zachorowań na cukrzycę.

Cukrzyca należy do najczęściej spotykanych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Badania naukowe pokazują, że średnio dwie z trzech chorych osób lub nią zagrożonych mieszkają lub pracują w dużych aglomeracjach.

W 2014 roku został stworzony program Cities Changing Diabetes (CCD). Jego inicjatorami byli University College London, Steno Diabetes Center Copenhagen oraz firma Novo Nordisk. Ma on charakter edukacyjny. Jego celem jest wypracowanie skutecznych praktyk i interwencji zmniejszających ryzyko zachorowania na cukrzycę oraz podnoszenie świadomości tego ryzyka we współczesnych społeczeństwach.

Na chwilę obecną program realizowany jest w 41 miastach na świecie. Wartością dodaną inicjatywy jest to, że jej uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami i wdrażać rozwiązania sprawdzone w innych miejscach.

W Polsce, która jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej biorącym udział w programie, działania koncentrują się na edukacji szkolnej, ponieważ za  kluczowe w walce z cukrzycą uznano kształtowanie i promowanie dobrych nawyków zdrowotnych wśród najmłodszych obywateli.

Projektowanie działań, które wzmocnią kompetencje szkół w obszarze zapobiegania cukrzycy, rozpoczęło się od badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli samorządowych szkół podstawowych. Udział wzięły w nich osoby pracujące w Krakowie (ok. 3 tysiące osób) oraz z Warszawie (ok. 1 tysiąc osób). Zadawane pytania dotyczyły stanu wiedzy na temat cukrzycy, szkolnych działań prozdrowotnych, a także doświadczeń nauczycieli związanych z opieką nad dziećmi chorymi na cukrzycę. Badanie realizowane było przez Uczelnię Łazarskiego.

15 grudnia odbyło się spotkanie Rady Naukowej, podczas którego omówiono wyniki badań oraz sposób ich wykorzystania do stworzenia planu działań na poziomie systemowym, samorządowym i szkolnym.

Wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie przedstawiła Monika Zamarlik – prezes zarządu Federacji Diabetyków. – Krakowscy nauczyciele realizują działania prozdrowotne wśród uczniów i co jest szczególnie cenne, w podejmowane aktywności angażują dzieci – zaznaczyła. Wśród wniosków z ankiet pojawiła się natomiast konieczność wzmocnienia wiedzy nauczycieli na temat postępowania przy hiperglikemii i hipoglikemii.

Ważne jest, aby nauczyciel wiedział, gdzie zwrócić się z prośbą o fachowe wsparcie, gdy w klasie pojawi się dziecko z cukrzycą – podkreślił dr hab. n. med. Tomasz Klupa, kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych UJ. Zwrócił on też uwagę, że dobrym rozwiązaniem systemowym jest kierowanie dziecka ze stwierdzoną nadwagą do odpowiedniej poradni celem dokonania odpowiednich badań.

Warto zwrócić uwagę, że Miasto Kraków podejmuje wiele działań wpisujących się w program Cities Changing Diabetes (CCD). Jako przykład można tu wskazać np. akcję „Zdrowe żywienie mądre myślenie” organizowaną w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”. Jej celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków zdrowego odżywiania się oraz aktywnego, sportowego stylu życia. Na wydarzenie składają się konferencje, warsztaty kulinarno-żywieniowe, spotkania z rodzicami, konkursy. Tematyka ta jest również obecna podczas pikników rodzinnych organizowanych z okazji Święta Rodziny Krakowskiej.

Więcej informacji na temat projektu i działań miasta na rzecz walki z cukrzycą znaleźć można na stronie krakow.pl.

Skomentuj post