Szczepionka przeciw Covid-19 najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień

Szczepienia nie od dziś budzą wiele emocji w społeczeństwach. Mają zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników. O szczepieniu i szczepionkach przeciw Covid-19 powiedziano już wiele, ale warto też posłuchać stanowiska, które w tej sprawie zajmują naukowcy z Polskiej Akademii Nauk (PAN).

– „Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących” – piszą naukowcy z zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN w stanowisku 28. Przypominają oni jednocześnie, że wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli.

Jak piszą w swoim stanowisku naukowcy – Dysputy na temat wyższości maseczek nad dystansem, restrykcji nad testowaniem, czy szczepienia nad leczeniem należy odłożyć do lamusa. Potrzebne jest wszystko naraz – i to natychmiast. Indolencja w działaniach już zaowocowała w Polsce tysiącami zgonów, których można było uniknąć.

Wskazują oni również na działania, które należy odejmować, a nie wymagają one konieczności wprowadzania trudnych politycznie zmian ustawowych. Pokazują rozwiązania, które mogą byś wprowadzane aktami niższego rzędu, np. takimi jak rozporządzenia. Zwracają też uwagę, że do takiego rodzaju działania nie trzeba wiele. Potrzebna jest tylko wola rządzących.

W swoim apelu wskazują na konieczność:

  1. rygorystycznego egzekwowania zasady MDDW (maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie), ale też zasady „masz infekcję – zostań w domu” oraz w najbliższych tygodniach powrót, gdzie tylko możliwe, do pracy zdalnej, także wśród osób zaszczepionych.
  2. wprowadzenia ułatwień dla zaszczepionych oraz ograniczeń dla niezaszczepionych. Należy przy tym stosować się do wytycznych dotyczących trwałości ochrony, jaką zapewniają szczepionki oraz konieczności przyjęcia dawki przypominającej, odpowiednio ustalając datę ważności certyfikatu. Działania powinny mieć charakter systemowy, a trudne decyzje i odpowiedzialność nie powinny ciążyć na pracodawcach. Decyzje o przyszłych dawkach czy wprowadzeniu szczepienia do kalendarza szczepień obowiązkowych należy podjąć na podstawie racjonalnych przesłanek oraz uwzględniając stan pandemii.
  3. promowania powszechnego testowania dla wszystkich zainteresowanych (np. poprzez bezpłatne testy antygenowe bez skierowania, choćby korzystając z brytyjskiego rozwiązania darmowych pakietów testów dla każdego w każdej aptece) oraz regularne testowanie dzieci i personelu w szkołach.
  4. pilnej intensyfikacji kampanii informacyjnej dotyczącej epidemii COVID-19. Wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących epidemii i sposobów jej zwalczania, w szczególności tak podstawowych narzędzi do walki z chorobami zakaźnymi jak szczepionki.
  5. podjęcia zdecydowanych działań piętnujących poglądy i postawy negujące dobrze udokumentowane fakty naukowe i bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu Polaków.

Naukowcy zwracają też uwagę na bardzo wysoką i niepotrzebną cenę za zaniechania w walce z epidemią COVID-19 w Polsce. Proponowane działania, które można wprowadzić niemal natychmiastowo nie zatrzymają nowej fali zachorowań, ale mogą ją rozciągnąć w czasie, a tym samym osłabić jej działanie. Jak piszą w swoim apelu: – Mamy narzędzia, aby to uczynić. Niewybaczalnym błędem będzie nieskorzystanie z nich.

Przypominamy, iż interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (UJ). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (PAN). W skład zespołu wchodzą specjaliści reprezentujący największe ośrodki naukowe, a wśród nich Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Gdański Uniwersytet Medyczny cy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

fot. pixabay.com

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.