W 2022 roku “Czyste Powietrze” po nowemu

Od 25 stycznia w rządowym programie „Czyste Powietrze” obowiązują nowe zasady. Zgodnie  nimi większym wsparciem zostaną objęte osoby o najniższych dochodach, które uzyskają dofinansowanie w wysokości do 90% poniesionych kosztów.

W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje przeznaczyć 1,95 mld zł na realizację programu „Czyste Powietrze”. Kwota ta pozwoli wspomóc osoby najuboższe w wymianie przestarzałego kotła. Z dotacji można też sfinansować ocieplenie budynku, a także zakup nowych okien i drzwi.

Kto będzie mógł skorzystać z 90% dofinansowania?

Zgodnie z nowymi zasadami będą to osoby, które osiągają dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w przypadku osób samotnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 69 tys. zł. Od tego roku wprowadzona została też możliwość określania kryterium dochodowego na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Osoby osiągające wyższe dochody też mają szansę na dofinansowanie. Dotacja podstawowa do 30 tys. zł jest przewidziana dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Osoby o średnim miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/os. dla gospodarstwa wieloosobowego oraz do 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na dotację do 37 tys. zł.

Będzie prościej

Nowe zasady programu dają możliwość połączenia finansowania z „Czystego Powietrza” oraz gminnych programów parasolowych, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości projektu. Będzie również możliwe wydłużenie czasu realizacji inwestycji z powodu opóźnień wynikających z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Nowością jest również fakt, że dotacja będzie obejmować również kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pelet.

NFOŚiGW przewiduje również kolejne usprawnienia, które mają prowadzić m.in. do zapewnienia środków przed dokonaniem inwestycji oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu.

Dodatek osłonowy dla najuboższych

Osoby o najniższych dochodach, poza podwyższonym dofinansowaniem w programie „Czyste  Powietrze”, mogą też składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego do cen energii, gazu i żywności. W ramach tego dodatku rząd oferuje wsparcie blisko 7 mln gospodarstw domowych. Zamierza przeznaczyć na ten cel 4,7 mld zł. Dodatek jest wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Przewidywane wysokości dopłat wynoszą:

  • 400/500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych
  • 600/750 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
  • 850/1062,50 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
  • 1150 zł/ 1437,50 zł dla 6 osobowego lub większego gospodarstwa domowego jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania, które musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pomoc dostępna w każdej gminie

Czasu na wymianę pieca pozostaje niewiele. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski już od 2023 roku nie będzie możliwe spalanie w kotłach pozaklasowych czyli tzw. kopciuchach. Do końca 2026 roku należy natomiast wymienić wszystkie kotły 3 i 4 klasy.

W każdej gminie możemy otrzymać darmową poradę i pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach punktów obsługi programu „Czyste Powietrze”. Aby skorzystać z proponowanego wsparcia wystarczy skontaktować się z Ekodoradcą lub z Urzędem Gminy czy Miasta i zapytać o program „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji na temat dofinansowań w Małopolsce można uzyskać pod nr infolinii 12 422 94 90 lub na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Źródło: www.malopolska.pl

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.