Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Krakowie

Pandemia Covid-19, spowodowane nią zamknięcie w domach, lekcje online oraz ograniczony kontakt z innymi ludźmi mają negatywny wpływ na psychikę nie tylko osób dorosłych, ale przede wszystkim odbijają się na dzieciach i młodzieży. Kraków, aby przeciwdziałać skutkom pandemii rozwija i finansuje pomoc psychologiczną dla najmłodszych mieszkańców.

Od 2020 roku w Polsce wdrażana jest reforma psychiatrii dziecięcej. Ma ona za zadanie zapewniać kompleksowość opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego.

Zgodnie z założeniami ma być ona realizowana na trzech poziomach.

Pierwszy poziom mają stanowić ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Drugi to centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a trzeci stanowić będą ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.

Na dzień dzisiejszy dostępna jest opieka tylko na pierwszym poziomie. Konkursy ofert na działania w dwóch pozostałych obszarach są aktualnie na etapie planowania przez NFZ.

Od kwietnia 2020 r. w Krakowie rozpoczęły działalność ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Opieką objęto dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Z formy tej skorzystało w 2020 roku ponad 600 osób. Udzielono ponad 6 tys. świadczeń.

Ośrodki prowadzone są przez cztery placówki lecznicze w pięciu lokalizacjach:

 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

ul. Józefa Mehoffera 10

 • SPZOZ Szpital Uniwersytecki – ul. Mikołaja Kopernika 21a
 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera – os. Złotej Jesieni 1
 • Centrum Medyczne UNIMED – ul. Młodej Polski 7

Formy pomocy dostępne dla młodych pacjentów są bardzo szerokie. W ośrodkach można skorzystać z różnych form pomocy. Są nimi m.in.:

 • porady psychologiczno-diagnostyczne
 • psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa
 • wsparcie psychospołeczne
 • wizyty domowe

Od września 2021 roku w strukturze organizacyjnej szpitala przy ul. Babińskiego w Krakowie działalność rozpoczęła nowa jednostka – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków-Południe. Na wsparcie przez nią świadczone liczyć mogą osoby w wieku od 7 do 21 roku życia. Rozpoznanie problemów jest możliwe dzięki współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz MOPS. Centrum otacza opieką ponad tysiąc osób z trzech dzielnic: Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki i Swoszowice. Czas oczekiwania zgodnie z przepisami wynosi tydzień – obecnie przyjęcie młodego pacjenta trwa 2-3 dni.

Kraków oferuje pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży również w ramach systemowych form opieki.

Kompleksowe świadczenia w zakresie leczenia psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego na terenie Krakowa zapewnia Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Dostępne jest w nim zarówno leczenie w oddziałach szpitalnych, a także w poradniach.

Opieka psychiatryczną świadczą również:

 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera (Poradnia Zdrowia Psychicznego)
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika (dwa oddziały kliniczne)
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie:

ul. Kopernika 21a (Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)

ul. Śniadeckich 10 (oddział dzienny)

Niestety czas oczekiwania na wizyty do poradni oraz przyjęcia do tych placówek się wydłużył.

W ramach działalności Szpitala Uniwersyteckiego dostępna jest także pomoc dla dzieci i młodzieży w takich placówkach jak:

 • Poradna Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Miasto chcąc wzmocnić pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną na rzecz dzieci i młodzieży, podjęło współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. W realizację dotychczasowych działań planuje włączyć się również Miejskie Centrum Opieki przy ul. Wielickiej (MCO). Centrum docelowo mogłoby realizować świadczenia w ramach I i II poziomu referencyjnego. W tym zakresie trwają rozmowy z NFZ.

Kraków finansuje również funkcjonowanie dodatkowych miejsc, w których dzieci oraz rodzice mogą otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną. Jednym z nich jest Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej, które działa od grudnia 2020 r. Mieszkańcy mogą uzyskać w nim bezpłatne wsparcie psychologiczne (w formie indywidualnych konsultacji) w jednym z czterech stacjonarnych punktów pomocy oraz w formule online.

Punkty stacjonarne funkcjonują na terenie Krakowa w następujących lokalizacjach:

 • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
 • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Pomoc psychologiczna także stacjonarnie

Kolejnym miejscem gdzie młodzi mogą uzyskać pomoc jest Strefa Nastolatka. Jest to projekt prowadzony przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Wsparcia finansowego udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Młodzi ludzie mogą tu anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych, czy szkolnych. Strefa Nastolatka otwarta jest także na potrzeby rodziców, którzy nie wiedzą jak pomóc swoim dzieciom. Osoby zainteresowane kontaktem ze Strefą Nastolatka mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę. W 2021 r. w ramach Stefy Nastolatka odbyło się 55 spotkań, w których udział wzięło łącznie ok. 600 osób.

Ze Strefą można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: strefanastolatka@gmail.com.

Kraków wspiera też rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3. Fundacja Promyk prowadzi na zlecenie miasta placówkę „Zielony Domek”, która zapewnia psychologiczne wsparcie dla tej grupy, a także osób oczekujących na potomstwo. Przybywający do placówki znajdą tu przestrzeń do swobodnej zabawy i odpoczynku, nawiązywania kontaktów i przyjaźni z innymi dziećmi oraz ich rodzicami lub opiekunami. Mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego wykwalifikowanych specjalistów, doświadczonych w pracy z najmłodszymi dziećmi i ich rodzinami. Do „Zielonego Domku” można zgłosić się bez konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz skorzystać ze wsparcia całkowicie anonimowo. Dyżury terapeutów (codziennie dwóch terapeutów i jeden animator dla dzieci) rozpisane są na stronie Fundacji Promyk. W 2021 r. ze wsparcia skorzystało 830 rodzin.

W Krakowie rodziców z dziećmi wspierają także Kluby Rodziców. Są to miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Tutaj rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci, w razie potrzeby otrzymać wsparcie psychologiczne oraz stworzyć nieformalne grupy pomocowe. Kluby realizują swoje zadania m. in. poprzez organizację spotkań ze specjalistami m. in. psychologami, psychiatrami, pediatrami, pedagogami, specjalistami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Na spotkaniach poruszane są także kwestie związane z agresją wśród dzieci, ich drażliwością i nadpobudliwością. Oferta Klubów jest przygotowana tak, aby być odpowiedzią na zgłoszone przez uczestników zapotrzebowanie. Harmonogramy spotkań w Klubach Rodziców dostępne są na stronie Kluby Rodziców z Dziećmi do lat 3 – Krakowska Karta Rodzinna.

W 2021 roku w zajęciach tego typu udział wzięło ok. 5 tys. osób.

W celu zapewnienia uczniom krakowskich szkół wielostronnej opieki, w Krakowie działają cztery rejonowe i cztery specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP). Realizują one różnorodne zadania statutowe, które związane są z promocją zdrowia psychicznego i zapobieganiem zachowaniom dysfunkcyjnym, a także upowszechnianiem wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

W roku 2020 rejonowe poradnie udzieliły pomocy ponad 5 tys. uczniów, natomiast specjalistyczne ponad 7 tysiącom.

O zwiększonej skali potrzeb świadczą nakłady finansowe miasta, które w pandemicznym 2020 roku wyniosły blisko 27 milionów złotych i były o ponad 6 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Dodatkową formą pomocy i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), który zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu oraz Ośrodki Poradnictwa i Terapii dla tych rodzin, które są bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, doświadczają przemocy, ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się przy ul. Radziwiłłowskiej 8b zapewnia interwencyjne miejsca całodobowego pobytu. Funkcjonuje tutaj telefon zaufania (12 413 71 33), z którego osoby w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać codziennie w godz. od 16.00 do 21.00.

Ośrodki Poradnictwa i Terapii prowadzone są przez Stowarzyszenie SIEMACHA i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei i funkcjonują w pięciu lokalizacjach:

 • ul. Podbrzezie 6
 • os. Krakowiaków 2
 • ul. Ptaszyckiego 6
 • ul. Batorego 5
 • ul. Stoczniowców 7

Źródło: krakow.pl

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.