Czy powstanie obwodnica Czarnego Dunajca?

W piątek (4 lutego br.) odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie koncepcji planowanej obwodnicy Czarnego Dunajca.

W spotkaniu udział wzięli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Katarzyna Węgrzyn-Madeja, a także wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski. 

– Skrupulatnie rozwijamy infrastrukturę drogową w naszym regionie, budujemy obwodnice, modernizujemy drogi wojewódzkie, dbając przy tym także o budowę chodników, ścieżek rowerowych czy oświetlenie przejść dla pieszych. Podczas dzisiejszego spotkania zapadła decyzja, by Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia prac studialnych w zakresie planów związanych z budową obwodnicy Czarnego Dunajca – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Długość planowanej obwodnicy to 12 km. Omawiana inwestycja wpisuje się w Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza zatwierdzonego 16 czerwca 2020 roku przez Radę Ministrów.

Źródło: malopolska.pl