Edukacja dla klimatu sposobem na błędy z przeszłości?

Wzrost „agresji natury” wywołał w ostatnim czasie obawy społeczne o przyszłość ziemi. Jest on spowodowany wzrostem temperatury powietrza.

Bezsilność wobec otaczających nas żywiołów, które uświadamiają nam, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, staje się obecnie motorem do zgłębiania informacji dotyczących obrony człowieka przed skutkami zmian klimatycznych, a co za tym idzie również sposobów ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Działania edukacyjne prowadzone w ostatnich latach na rzecz mieszkańców Krakowa przez jednostki samorządowe są sposobem na naprawę błędów poprzednich pokoleń, a mają one na celu adaptację miasta do zmian klimatu.

Rekomendacje Krakowskiego Panelu Klimatycznego w zakresie edukacji mieszkańców, a także opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjno-informacyjnego na rzecz klimatu, zakładają uwzględnienie potrzeb różnych grup odbiorców.

Według specjalistów program powinien obejmować zarówno doradztwo na poziomie dzielnic, jak i wprowadzenie zagadnień klimatycznych do edukacji wczesnoszkolnej. Młodzi mieszkańcy miasta za sprawą nauczania o klimacie, powinni dowiedzieć się m.in. jak w szerokim aspekcie chronić środowisko naturalne, a także jak ograniczyć zużycie energii czy w jaki sposób dbać o zasoby wodne.

Kształcenie powinno również obejmować także zakres czynności praktycznych, które należy podjąć w niepokojących sytuacjach wywoływanych przez naturę, takich jak powódź, pożar, intensywne upały czy wyładowania atmosferyczne.

Rozwijająca się w Krakowie jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wpisuje się w ideę edukacji u podstaw. W programie edukacyjnym na rok 2022 założono zróżnicowaną formę kształcenia (m.in. prowadzenie zajęć warsztatowych, organizację edukacyjnych spacerów klimatycznych, upowszechniania instruktażu dobrych praktyk, organizację konkursów tematycznych i akcji informacyjnych). Szereg działań realizowanych przez jednostkę ukierunkowanych będzie na prowadzenie konsultacji klimatycznych w krakowskich dzielnicach. W kalendarzu zajęć znajdą się również takie dedykowane dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Opracowane na potrzeby działania jednostki materiały edukacyjne będą też udostępniane w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przez swoją działalność edukacyjną kontynuuje realizację założeń promocyjno-edukacyjno-informacyjnych, zmierzających do zeroemisyjności Krakowa.

Trzeba pamiętać o tym, że każda forma aktywności mieszkańców oraz postęp w świecie nowych technologii znacząco wpływają na klimat. Zasoby wiedzy w tym zakresie są więc otwarte na przypływ nowych informacji. Kluczowym aspektem edukacji klimatycznej jest zatem ciągłe pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy, która usprawni nasze codzienne działania na rzecz klimatu, a tym samym wpłynie na nasze bezpieczeństwo.

Każda działania edukacyjne na rzecz środowiska realizowane lokalnie, a ukierunkowane na neutralność klimatyczną finalnie stanowią część działań ogólnokrajowych i globalnych.

Źródło: krakow.pl

fot. pixabay.com

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.