Rehabilitacja psychiatryczna po Covid-19 już dostępna w Szpitalu Babińskiego!

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie jest jedną z pięciu w Polsce i jedyną w Małopolsce jednostką leczenia psychiatrycznego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji po przebyciu Covid-19, a więc leczenia negatywnych konsekwencji choroby dla zdrowia psychicznego.

Celem programu rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym po przebytej chorobie COVID-19. Mogą z niej skorzystać osoby z dominującymi problemami zaburzeń psychicznych, u których ich nasilenie nastąpiło po przebytym zachorowaniu na COVID-19 – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W marcu minie dwa lata od identyfikacji “Pacjenta 0”, który był pierwszym rozpoznanym przypadkiem COVID-19 w Polsce.

Aktualnie wiele mówi się i pisze na temat konsekwencji pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego. Stan Pandemii nie był i nie jest obojętny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Długotrwały niepokój wywołany troską o zdrowie najbliższych i swoje, zmiana dotychczasowego rytmu funkcjonowania, ograniczenie kontaktów społecznych nie pozostało bez wpływu na nasze zdrowie psychiczne. Już w kwietniu 2020 roku, specjaliści ostrzegali, że odsetek osób u których pojawiają się problemy psychiczne wzrośnie o około 20%.

Zakażenie koronawirusem oraz wywołana tym choroba ma u wielu osób konsekwencje związane z pogorszeniem się wydolności oddechowej. Możliwe są również powikłaniami w funkcjonowaniu układu krążenia czy związane z osłabieniem siły mięśniowej. Znaczącym skutkiem przebytej choroby może być też  pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego ozdrowieńców.

Wymaga ono szczególnego rodzaju rehabilitacji. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wychodząc naprzeciwko nowemu dla psychologii i psychiatrii wyzwaniu przygotował i uruchomił program rehabilitacji pocovidowej. Program ten finansowany jest ze środków publicznych, co umożliwia bezpłatny udział w programie dla osób potrzebujących.

Najbardziej podatną na psychiczne konsekwencje pandemii grupą są osoby, które już wcześniej doświadczały kryzysów psychicznych. Ostre objawy zakażenia koronawirusem, trudności w oddychaniu czy konieczność zastosowania terapii respiratorowej, nie pozostały bez wpływu na psychiczną odporność wielu chorych.

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 proponowanej przez Szpital Babińskiego wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym jej rozpoczęcie następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pacjent możne skorzystać z programu rehabilitacji tylko raz – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przyjęcie na oddział rehabilitacyjny poprzedza kwalifikacja wykonana przez zespół terapeutyczny. Wymagane jest również dostarczenie:

  • wyniku badania obrazowego płuc TK lub RTG klatki piersiowej wraz z opisem wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
  • aktualnej (wykonana nie później niż 30 dni przed przyjęciem do szpitala) morfologii, d-dimeryów oraz badania CRP

Kwalifikacje odbywają się w Szpitalu Babińskiego w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29 (bud. IV A) w poniedziałki pomiędzy godziną 11.00 a 12.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (tel. 12 65 24 252).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie malopolska.pl

Źródło: malopolska.pl