Wspólnie na rzecz krakowskich zabytków

Województwo Małopolskie i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa nawiązały współpracę w zakresie wsparcia inicjatyw i projektów związanych z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających dla obiektów mających charakter zabytkowy.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez marszałka Witolda Kozłowskiego i Iwonę Gibas z zarządu województwa, natomiast Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa reprezentował przewodniczący Borysław Czarakcziew.
Dla samorządu województwa niezwykle istotne jest sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym. Ważną rolę w działaniach na rzecz ochrony i odnowy zabytków Krakowa pełni Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Jest to niewątpliwie istotna organizacja społeczna, działająca pod patronatem Prezydenta RP, której celem od 1978 roku jest finansowanie oraz inspirowanie działań na rzecz odnowy zabytków naszego królewskiego miasta, jako wspólnego dobra wszystkich Polaków – mówi marszałek Witold Kozłowski.
– Cieszę się, że udało nam się wypracować zarys współpracy, w ramach której podejmiemy działania zmierzające do propagowania wzajemnych programów zarówno własnych, jak i finansowanych ze środków funduszy europejskich – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

 

Podpisane porozumienie jest wyrazem woli współpracy Województwa Małopolskiego ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Wyznacza ono ramowe zasady współpracy między instytucjami. Jej celem ma być umożliwienie szerszego dostępu obiektów wpisanych do rejestru zabytków do środków funduszy unijnych, a także środków służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych.

Jako samorząd województwa małopolskiego konsekwentnie wspieramy realizację zadań, których celem jest rozwój kultury w naszym regionie. Są to działania na rzecz m.in. edukacji kulturalnej i animacji kultury, wzmacniające i utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową, ale również polegające na sprawowaniu opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystywaniu – zaznacza Iwona Gibas z zarządu województwa.

Galeria zdjęć jest dostępna tutaj.

Źródło: malopolska.pl

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.