Trwa nabór do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej

W grudniu 2021 roku decyzją Rady Miasta Krakowa ustanowiona została Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżnienia przyznawane będą raz w roku. Trafią do rąk czterech kobiet, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Nagradzane będą krakowianki, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, angażują się w życie lokalnych społeczności, są wzorem dla młodego pokolenia lub inspirują aktywnością na rzecz przyrody.

– “Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki była niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w świadomości i obyczajowości, wciąż nie jest dostrzegana w wystarczającym stopniu. Powołanie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały RMK.

Ustanowienie tej nagrody to również tworzenie silnej reprezentacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierania kobiet w ich działaniach, a także walka z dyskryminacją ze względu na płeć.

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek kapituły konkursowej. Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 28 lutego

Miejsce zgłaszania kandydatur:

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  • znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności
  • zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia
  • okres prowadzonej działalności
  • efekty i zakres działań
  • innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań

Więcej informacji na temat nagrody i wymagań formalnych znajdziesz tutaj.

***

Kazimiera Bujwidowa (1867-1932) – działała w Krakowie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn i do dziś pozostaje inspiracją. Walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej Czytelni dla Kobiet – miejscu wspierającemu ruch emancypacyjny. Była jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych i stworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym, a także angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych.

Źródło: krakow.pl