Jacek Majchrowski mediatorem w sprawie odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego!

Sprawa odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego już od kliku dni budzi wiele emocji. Głosy poparcia dla dyrektora płyną zarówno ze strony pracowników teatru, widzów, artystów innych polskich teatrów, a także licznych przedstawicieli środowiska artystycznego, lokalnych radnych i polityków.

Prezydent Krakowa został poproszony o udział w zaistniałym konflikcie w roli mediatora między Marszałkiem Województwa Małopolskiego a dyrektorem Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Teatr im. Juliusza Słowackiego jest instytucją kultury województwa małopolskiego. Stanowi ważne centrum kultury dla miasta, regionu jak i kraju. Dowodem na artystyczne zaangażowanie i znaczenie tej sceny są nominacje do wiodących polskich nagród, stypendia i odznaczenia dla członków zespołu artystycznego.

Teatr Słowackiego współpracuje też z miejskimi festiwalami, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. To miejsce otwarte dla twórców, artystów i mieszkańców, a także przyjazne dla przedsięwzięć z rozmaitych obszarów kultury. Stanowi jednocześnie miejsce pracy blisko 200 osób, głównie mieszkańców Krakowa.

W czwartek (17 lutego br.) pojawiła się informacja o rozpoczęciu procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego. Decyzję o odwołaniu dyrektora podjął zarząd województwa małopolskiego na podstawie audytu przeprowadzonego w teatrze.

Po decyzji władz województwa teatr zwołał konferencję prasową, w której uczestniczył dyrektor, a także aktorzy i pracownicy teatru, którzy w ten sposób chcieli okazać solidarność z Krzysztofem Głuchowskim.

W sprawę zaangażowali się również mieszkańcy Krakowa, widzowie, środowisko artystyczne, ludzie kultury oraz lokalni radni i politycy. W sobotę (19 lutego br.) przed teatrem odbyły się protesty w obronie dyrektora instytucji, a w niedzielę (20 lutego br.) spotkanie pracowników Teatru Słowackiego z publicznością.

Pojawiły się też liczne głosy sygnalizujące konieczność zaangażowania urzędu miasta i prezydenta Krakowa w zaistniałą sytuację.

Mając te głosy na uwadze prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zadeklarował, że podejmie się mediacji pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim a Dyrektorem Teatru Słowackiego Krzysztofem Głuchowskim.

Miała miejsce również wstępna, nieoficjalna rozmowa telefoniczna prezydenta Majchrowskiego i marszałka Kozłowskiego. Prezydent Krakowa rozmawiał też z Krzysztofem Szusterem, prezesem Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), który w tej sprawie podjął się mediacji u wicepremiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zostałem poproszony to, by zostać mediatorem w sprawach związanych z Teatrem Słowackiego. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze.  Skoro, jak przekazał pan marszałek, dalsze kroki mają być uzależnione od opinii właściwych związków i organizacji, to z moich informacji wynika, że będą one jednoznacznie pozytywne dla pana dyrektora. Proszę tu pozwolić na mały komentarz – zawsze stosuję jedną zasadę: jeżeli ktoś nie ma udowodnionej winy, to jest niewinny. Zawsze tak uważałem jako prawnik, tego uczy mnie też moje doświadczenie. A w tym momencie, z tego co wiem, nawet nie została jeszcze wszczęta odpowiednia procedura – mówi prezydent Krakowa.

Zorganizowane zostało także spotkanie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z Krzysztofem Głuchowskim, dyrektorem Teatru Słowackiego.

‒ Wszyscy w teatrze dostaliśmy nieprawdopodobne wsparcie z całej Polski. Jesteśmy pełni nadziei, że taka mediacja odniesie skutek, że zaczniemy wreszcie rozmawiać. Mamy świetnych pośredników ‒ zwłaszcza pana prezydenta. Jesteśmy bardzo otwarci na dialog – mówił Krzysztof Głuchowski, który dodał że wszystkie organizacje i stowarzyszenia wyraziły już opinię na temat procedury, która jest jasna, jednoznaczna i jest aktualnie odczytywana we wszystkich polskich teatrach przed spektaklami.

Jestem dumny, że teatr znowu ma takie oddziaływanie społeczne i medialne, jestem też dumny z solidarności środowiska, które wystąpiło w obronie zespołu pracowników zespołu Teatru Słowackiego – dodaje Głuchowski.

Dodajmy, że aktualnie nie są realizowane ani planowane żadne działania dotyczące przejęcia Teatru Słowackiego przez miasto.

Więcej informacji na temat sytuacji można znaleźć tutaj.

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl