Nie będzie opłaty targowej w Krakowie!

Od 1 marca br. na terenie Krakowa nie będzie pobierana opłata targowa. Z inicjatywą jej zniesienia wystąpił prezydent miasta, a a jego pomysł poparli miejscy radni.

Za rezygnacją z opłaty targowej przemawiają zarówno duże koszty jej poboru jak i spadające od lat wpływy z tego tytułu. To także gest w kierunku kupców, których działalność często ma charakter rodzinny i lokalny.

Obecnie decyzja o pobieraniu opłaty targowej leży w rękach samorządu. W sytuacji takiej rada gminy ma kompetencje do wprowadzenia opłaty lub rezygnacji z niej.

Jeżeli opłata taka funkcjonuje na danym terenie, to do jej regulowania zobowiązane są osoby sprzedające towary „pod gołym niebem” – na targowiskach (np. placach, giełdach), a także poza nimi, na chodnikach, parkingach oraz na okolicznościowych targach czy jarmarkach.

Na terenie Krakowa opłata targowa wprowadzona została uchwałą rady miasta z dnia18 listopada 2015 r. Trzy lata później radni podjęli uchwałę znoszącą opłatę na trzech targowiskach.

W 2021 roku z powodu obostrzeń związanych z panującą pandemią i zamrożeniem handlu rząd zawiesił pobór opłaty targowej w całym kraju, a gminy otrzymały rekompensatę utraconych z tego tytułu dochodów.

W Krakowie środki uzyskiwane z opłaty targowej stanowiły średnio 0,04% planowanych rocznych dochodów miasta ogółem. Z roku na rok wpływy te zmniejszały się, m.in. w związku z przenoszeniem sprzedaży do budynków i lokali handlowych. W przypadku prowadzenia działalności w obiektach tego typu opłata targowa nie jest pobierana, gdyż jest za takie obiekty płacony podatek od nieruchomości.

Coraz mniejsze dochody z opłaty targowej w połączeniu ze stosunkowo dużym kosztem jej egzekwowania, a także trudności ze znalezieniem chętnych do pełnienia funkcji inkasenta, spowodowane m.in. roczną przerwą w poborze opłaty spowodowały, że miasto zdecydowało się całkowicie z niej zrezygnować.

Dodatkową okolicznością jest również obowiązująca od tego roku ustawa dotycząca ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Wprowadza dla tej grupy handlujących różne udogodnienia, a jednym z nich jest zwolnienie z opłaty targowej.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, podczas sesji odbywającej się 16 lutego br.  Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę o całkowitym zniesieniu opłaty targowej na terenie miasta. A to oznacza, że od 1 marca opłata targowa nie będzie pobierana.

Źródło: krakow.pl

Fot. pixabay.com