Kolejne pomniki przyrody w Krakowie

Pojedynczych okazów jest jednak znacznie więcej, gdyż kiedyś grupy drzew oraz drzewa tworzące aleję były obejmowane pojedynczym wpisem do rejestru. Warto dodać, że Kraków w ostatnich latach jest miastem o największym przyroście liczby nowych pomników przyrody w Polsce. Tylko w ostatnich pięciu latach przybyło u nas ponad 60 nowych pomników przyrody – mówi Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Gdzie znajdziemy nowe pomniki przyrody?

Najwięcej (5 drzew) zostało zgłoszonych do ochrony w dzielnicy Dębniki. Cztery kolejne znajdziemy w dzielnicy Łagiewniki – Borek Fałęcki, trzy w dzielnicy Zwierzyniec, dwa na Krowodrzy i po jednym na Grzegórzkach, w Czyżynach, Bronowicach i Prądniku Białym.

Większość ze zgłoszonych drzew przekracza 20 metrów wysokości. Pod względem obwodu pnia najbardziej okazałe są dwa wiązy szypułkowe. Rosną one przy ul. Tynieckiej 7. Jeden z nich ma 434 cm, drugi 435 cm obwodu. Wszystkie zgłoszone drzewa zasługują na ochronę ze względu na walory przyrodnicze, a także wiek, wielkość oraz pokrój. Potwierdzają to oceny dendrologiczne wykonane w 2019, 2020 oraz 2021 roku.

Wśród krakowskich pomników najwięcej dębów

Najwięcej pomników w Krakowie to drzewa gatunków rodzimych takich jak: dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy i lipa drobnolistna. W rejestrze pomników znajdują się jednak także bardzo wyjątkowe okazy. Są one gatunkami drzew obcych dla flory Polski. zaliczyć do nich można takie okazy jak metasekwoja chińska, miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański, iglicznia trójcierniowa, bożodrzew gruczołowaty, orzech czarny.

Za najciekawsze z krakowskich pomników przyrody nie będących drzewami, uznać można ponad 150-letnie sagowce: stangerię dziwną i sagowca podwiniętego oraz ponad 100-letnią palmę – daktylowca kanaryjskiego. Znajdują się one w szklarniach Ogrodu Botanicznego UJ.

Warte uwagi są rosnące również w Ogrodzie Botanicznym dwa krzewy derenia jadalnego posadzone według tradycji przez Jana Śniadeckiego około 1790 r.

Interesującymi obiektami na terenie miasta są również pomniki przyrody nieożywionej takie jak źródło „Świętojańskie” w Tyńcu oraz głaz narzutowy granit czerwony „Rapa Kiwi” przy ul. Spółdzielców.

Jak zgłosić pomnik przyrody?

Aby zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej należy złożyć wniosek do urzędu miasta. Wniosek znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Najważniejszą kwestią przy składaniu wniosku jest wskazanie gdzie takie drzewo rośnie i krótki opis dlaczego jest wyjątkowe. Warto załączyć także dokumentację fotograficzną zgłaszanego drzewa.

Procedura kwalifikacyjna pomnika jest dość długotrwała, ponieważ każde drzewo musi zostać ocenione przez dendrologów. Zanim projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta, musi zostać także uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Drzewa wskazane do ochrony są również opiniowane przez odpowiednie rady dzielnic. Prowadzone są też konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, Krakowską Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi.

W jaki sposób są chronione drzewa pomnikowe?

W ramach czynnej opieki nad pomnikiem miasto prowadzi monitoring właściwego oznakowania, a w przypadku braku – uzupełnia tabliczki, sprawdza także stan zdrowotny oraz zleca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, aby utrzymać je we właściwej kondycji.

Ochrona pomnika obejmuje także zakaz niszczenia, uszkadzania lub ich przekształcania, zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody, a także umieszczania tablic reklamowych.

Listę drzew, które zostały objęte ochroną można sprawdzić tutaj.

Źródło: krakow.pl

Fot. pixabay.com

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.