Zbliża się deadline fajnego konkursu dla młodzieży!

Z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową ZWZ-AK), Muzeum Armii Krajowej w Krakowie organizuje konkurs filmowy „Na straży pamięci”. Konkurs skierowany jest do młodzieży z małopolskich szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych. Nagrania do konkursu przyjmowane są do poniedziałku 14 marca.

Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie krótkiego wideo, w którym pokażą, jak obecnie możemy dbać o upamiętnienie żołnierzy ZWZ-AK.

Zasady są proste: uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie 60-sekundowego nagrania filmowego pomysły na to, jak można upamiętnić działalność ZWZ-AK. Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego z trzech głównych obszarów tematycznych:

  • jak walczyli żołnierze Armii Krajowej?
  • jakie miejsca są związane z walką o niepodległość w Twojej okolicy?
  • jak wyglądałaby konspiracja podczas II wojny światowej, gdyby korzystano z dzisiejszych technologii?

Regulamin dopuszcza szeroki wachlarz możliwości twórczych: nagranie pracy przy pomocy trybu wideo w telefonie, kamery czy też aplikacji internetowej jak Instagram czy TikTok.
Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej, w szczególności ZWZ-AK, a także zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie w pamięci wydarzeń z lat 1939-1945. Stworzenie pracy konkursowej pozwoli także uczestnikom rozwinąć umiejętność kreatywnego myślenia i artystycznego tworzenia przy pomocy łatwo dostępnych narzędzi.

Termin przesyłania nagrań filmowych na adres mailowy:
konkurs@muzeum-ak.pl
upływa 14 marca br.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) przez komisję konkursową, powołaną przez dyrekcję muzeum AK. O wygranej zadecyduje m.in. wartość merytoryczna pracy, samodzielność jej wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 marca na stronie internetowej muzeum i w mediach społecznościowych instytucji. Nagrody główne oraz wyróżnienia zostaną przyznane w obu kategoriach konkursowych.

Na laureatów będą czekać m.in. bezpłatne wejściówki do Parku Wodnego w Krakowie, do Energylandii oraz gry planszowe, komiksy i wydawnictwa o tematyce historycznej, ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.

Na stronie internetowej Muzeum AK znajduje się regulamin konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału!