Oświadczenie Fundacji Auxilia w sprawie zbiórki dla Alana

Wiele kontrowersji wzbudziła zorganizowana przez Fundację Auxilia zbiórka na rzecz Alana, który stracił mamę w listopadowym wypadku, który miał miejsce w Tylmanowej. W komentarzach jest wiele zarzutów zarówno pod kątem organizatora zbiórki, jak i portalu M jak Małopolski. Nie ma naszej zgody na żaden hejt w internecie!!! Poniżej prezentujemy oświadczenie fundacji. 

OŚWIADCZENIE

Fundacja refunduje koszty na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych (rachunki, faktury) lub innych, które jasno i precyzyjnie potwierdzają wydatkowanie środków pieniężnych. Zrefundowane koszty muszą pozostawać w zgodzie z celem zrealizowanej zbiórki. W przypadku zebranych środków dla osób małoletnich, przekazywane one zostają opiekunom prawnym dziecka. 

W przypadku 2-letniego Alana, jesteśmy w posiadaniu dokumentów potwierdzających wypadek (w którym zginęła mama chłopca) jak i stan zdrowia dziecka. 

Wnikliwie weryfikujemy wszystkie nasze zbiórki i osoby potrzebujące. Konkretne działania podejmujemy po zebraniu dokumentacji potwierdzającej sytuację Podopiecznego oraz po podpisaniu umowy z Podopiecznym lub jego opiekunem prawnym. Jako fundacja rozliczamy się z każdej złotówki. Stąd pewność, że zebrane środki nie zostaną przeznaczone na inne cele, niż te które zostały opisane w realizowanej zbiórce. 

Tomasz Zawidzki
Prezes Zarządu Fundacji Auxilia

W związku z padającymi oskarżeniami także w kierunku redakcji M jak Małopolska oświadczamy, że na prośbę fundacji opublikowaliśmy artykuł. Wszystkie fałszywe informacje oraz wszelaki hejt będziemy kierować na drogę sądową.