Zrewitalizowany Rynek w Zakliczynie oficjalnie otwarty (ZDJĘCIA)

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści i samorządowcy,, a także wicemarszałek Józef Gawron, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch oraz radna Anna Mikosz wzięli udział w otwarciu zrewitalizowanego Rynku w Zakliczynie. Gmina otrzymała 3,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

– Zakliczyn jest przykładem, jak piękne może być centrum małego miasteczka. W tym miejscu została zachowana myśl historyczna, tradycja, z jednoczesną poprawą jego funkcjonalności. Całość prezentuje się wspaniale. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa mamy w tym swój udział. Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Są do dyspozycji Małopolan – mówi wicemarszałek Józef Gawron.

W ramach zakresu inwestycji plac miejski w Zakliczynie zyskał nową nawierzchnię, kanalizację i sieć wodociągową, a budynek Ratusza, kapliczka św. Floriana i zabytkowa studnia – iluminację.

Odnowiony plac został także wyposażony w obiekty małej architektury – ławki, donice i tablice informacyjne.

Ponad 1,7-hektarowy rynek w Zakliczynie jest drugim co do wielkości, po Krakowie, tego typu placem miejskim w Małopolsce.

Łączny koszt 3-etapowej inwestycji wyniósł ponad 12,5 mln złotych. Gmina Zakliczyn otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich).

źródło: UMWM w Krakowie

Skomentuj post