Antoni Trybowski Honorowym Członkiem GOPR

W sobotę 4 czerwca  Arena Gliwice gościła uczestników Jubileuszowego, Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów GOPR, zorganizowanego w związku z 70-leciem powstania Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wzięli w nim udział ratownicy ze wszystkich Grup Regionalnych GOPR.

W pierwszej części zjazdu najbardziej zasłużonym ratownikom nadana została godność Honorowego Członka GOPR. – Na wniosek Zarządu naszej Grupy Zarząd Główny GOPR do nadania tej godności rekomendował kandydaturę Pana Antoniego Trybowskiego, a kandydatura ta zyskała poparcie Zjazdu Delegatów – informuje Grupa Podhalańska GOPR.

Antoni Trybowski jest członkiem Grupy Podhalańskiej GOPR (ówcześnie Grupy Rabczańskiej GOPR) od 1960 roku. W dniu 26 listopada 1961 roku złożył przyrzeczenie ratownicze. Jest ratownikiem wszechstronnie wyszkolonym, który posiada stopień starszego instruktora ratownictwa górskiego. Uczestniczył w wielu wyprawach i akcjach ratowniczych.

W latach 1963-1993 był kierownikiem Sekcji Operacyjnej Rabka. Był również członkiem Zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR przez okres 35 lat, a także wieloletnim członkiem Zarządu Głównego GOPR. Pełnił również funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej GOPR oraz wiele innych funkcji organizacyjnych w naszym Pogotowiu.

– Serdecznie gratulujemy Panu Antoniemu otrzymania godności Honorowego Członka GOPR oraz dziękujemy za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz naszego Pogotowia i naszej Grupy – podkreśla Grupa Podhalańska GOPR.

Skomentuj post