„REHA FOR THE BLIND IN KRAKOW” – spotkanie niewidomych

„REHA FOR THE BLIND IN KRAKOW” – wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich w województwie małopolskim to cykliczna konferencja, podczas której poruszane są zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością wzroku, ich środowiska, aktywizacji czy nowinek technologicznych umożliwiających aktywną rehabilitację oraz ułatwiających życie codzienne.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziała również Marta Mordarska – dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.

Aktualna edycja REHA w Krakowie odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2022.

Pierwszy dzień – o charakterze merytorycznym – będzie obfitował w wykłady specjalistów w zakresie wyżej wspomnianej problematyki. Zostaną poruszone m.in. kwestie związane z edukacją dzieci niewidomych i słabowidzących, dostępnością przestrzeni miejskiej, a także sylwetki Marii Urban – osoby niezwykle zasłużonej dla edukacji osób niewidomych i słabowidzących.

Pomiędzy prelekcjami swoje umiejętności zaprezentuje chór Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz jeden z podopiecznych Fundacji Szansa dla Niewidomych – Ryszard Inglot.

Drugiego dnia odbędzie się ognisko integracyjne. Spotkanie to ma na celu integrację, wzajemne poznanie się osób niewidomych i niedowidzących, wymianę doświadczeń czy poglądów.

Każdego roku REHA cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ich rodzin, instytucji i organizacji działających na rzecz tej grupy osób.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal informacyjny M jak Małopolska.

Skomentuj post