Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – wystartowały konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – wystartowały konsultacje społeczne. Z dniem 6 lutego 2020 r. Zarząd…

Krakowskie Ogrody Społeczne sukcesem mieszkańców

Krakowskie Ogrody Społeczne sukcesem mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jest ich dziewięć, a wciąż powstają kolejne. Hasło…

Program ochrony powietrza dla Małopolski – spotkania konsultacyjne

Już dziś w ramach Programu ochrony powietrza dla Małopolski rozpoczynają się spotkania konsultacyjne. Podczas spotkań zostaną…